Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Noslēgušies pārbūves darbi uz pašvaldības grants autoceļa A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta Nr. 17-03-A00702-000093 Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” ietvaros ir veikti  pašvaldības grants autoceļa A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki (Aglonas pagasts) pārbūves darbi.

Novada teritorijā aktīvi turpinās būvniecība sekojošos pašvaldības grants ceļu posmos:  K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastuļinas pagasts), S–3 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts), S–8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts). Kopumā paredzēts veikt pašvaldības grants ceļu pārbūvi 12,15 km garumā.
Projektā plānotās aktivitātes -  pašvaldības grants ceļu pārbūvi – plānots veikt līdz 18.12.2018.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 009 417.96 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais ELFLA publiskais finansējums 867 977.46 EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419.40 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 96 441.94 EUR (10%), neattiecināmās izmaksas – 44 998.57 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv