Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēgušies Sociālās aprūpes centra „Aglona” sanitāro telpu uzlabošanas darbi

Projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona” ietvaros veikti Sociālā aprūpes centra  „Aglona” (Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads) sanitāro telpu uzlabošanas darbi, izremontējot, kā arī pielāgojot vannas istabas un tualetes telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta realizācijas rezultātā tika  uzstādīta jauna santehnika un aprīkojums.  Remontdarbus veica SIA “SPERO SK”.


Projekta darbība ir vērsta uz ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu dažādām vecuma grupām un vides pieejamības veicināšanu personām ar īpašām vajadzībām.

  
Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS