Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Noslēgusies tematiska vides izglītības vasaras nometne skolas vecuma bērniem „Mēs – dabai, daba – mums”

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Aglonas vidusskolas atbalsta biedrības „Spēkavots” Aglonas vidusskolā no 17.08.2015. – 21.08.2015. notika piecu dienu dienas tematiska vides izglītības vasaras nometne Aglonas novada 40 skolas vecuma bērniem divās grupās.


Nometnes koncepcija bija – turpināt iepazīstināt nometnes dalībniekus ar bioloģisko daudzveidību, lauka biologa darba metodēm, ar bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības jēdzieniem, dabai draudzīgu dzīvesveidu. Dalībnieki turpināja apgūt prasmes sadarboties savā starpā, ka arī turpināja attīstīt sociālās integrācijas prasmes, vēroja, interpretēja un prezentēja dzīvās dabas norises, kā arī izveidoja dabas objektu – Saules pulksteni.
Neaizmirstama „ Lauku prakse” bija Daugavpils Universitātes zinātnes un pētniecības centrā un „ Ilgās”. Bērni un jaunieši iepazinās ar dažādu kukaiņu kolekciju, ar dabas pētniecības metodēm un meža floras un faunas bagātībām (dažādu koku sugām, sēnēm, aizsargājamiem augiem).
Bērni iepazina un pētīja Andrupenes lauku sētu, purva taku, piedalījās maizes cepšanas pasākumā un uzzināja senās senču maizes cepšanas tradīcijas darbojās ar māliem, paši virpoja māla trauku.
Ļoti aizraujošas un izzinošas nodarbības notika Kroma kalnā. Bērni un jaunieši iepazina bruņinieku aprīkojumu un ekipējumu, paši to pielaikoja un iejutās bruņinieka ādā, kā arī spēlēja dažādas vides spēles.
Izzinošs konkurss „ Kas? Kur? Kad?”, sporta spēles un sacensības, masu spēles un radošās nodarbības aizrāva bērnus un padarīja nedēļu neaizmirstamu. Par šo nedēļu skolēniem atgādinās DVD disks ar fotogrāfijām „ Nometnes dienasgrāmata”.
Bērni vasaras brīvlaikā lietderīgi izmantoja brīvo laiku, atpūtās, turpināja iegūt jaunas zināšanas vides izglītībā, sasniedzot produktīvu galarezultātu caur aizraujošām nodarbībām un aktivitātēm. Nometnes laikā Aglonas novada bērni uzlaboja komunikācijas un saskarsmes spējas, tika veicināta arī nometnes dalībnieku izpratne par cilvēku saimniecisko darbību un vides mijiedarbību un vides problēmām. Nometnē notika dažādas izglītojošas aktivitātes. Tās padziļināja bērniem savas teorētiskās un praktiskās zināšanas vides izglītībā, piedaloties pētījumos, eksperimentos, radošajās darbnīcās, ekskursijās, vides spēlēs, kā arī sporta spēlēs. Bērni ieguva jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, ieguva interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmēja labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.
Izsakām pateicību biedrībai „Spēkavots”, vecākiem, atbalstītājiem, labas gribas cilvēkiem par ziedotajiem līdzekļiem un materiāliem. Bērni un jaunieši ir pateicīgi virtuves darbiniekiem par garšīgajām maltītēm, kā arī skolotājām par nesavtīgo darbu. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas vides izglītības vasaras nometnes fotogrāfijas.

Informāciju un foto  iesniedza: Ruta Giluče, nometnes vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv