Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Notika Aglonas novada senioru balle

Septembra nogalē Aglonas Kultūras centrā uz savu tradicionālo rudens balli pulcējās Aglonas novada seniori, lai ne tikai noskatītos jauku koncertu, bet arī no sirds patikas izdejotos.


Rudens ir īsts pārdomu laiks. Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā skrējiena. Laiks, kad pabūt vienatnē un pasapņot. Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu košu gleznu. Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Laiks, kad svinam Starptautisko senioru dienu. Senioru saietu atklāja pasākuma vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne ar dēliņu Ritvaru,  skanot Ulda Stabulnieka melodijai ar Māras Zālītes vārdiem: “Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā, man viņa ir visskaistākā tik un tā.” Laikam grūti iedomāties skaistāku vai piemērotāku šim laikam dziesmu. Koncertu sniedza Aglonas KC senioru deju grupa “Orhi-deja” (vadītāja Dina Staškeviča), Grāveru senioru biedrības “GR-Avoti” dalībniece, krievu romanču izpildītāja  Gaļina Gavrilova un viesi: Rušonas senioru vokālais ansamblis (koncertmeistare Katrīna Valaine, vadītāja Lilita Valaine), Riebiņu KC senioru deju grupa “Riebiņu Varavīksne” (vadītāja Ilze Piskunova). Humora devu sniedza divas jautrās draudzenes Toņeite un Moņeite.

Pasākuma oficiālajā daļā klātesošos uzrunāja pašvaldības izpilddirektore Ineta Poga: “Ir patiess prieks, ka mūsu seniori aktīvi darbojas biedrībās, iesaistās kultūras un sporta dzīvē, labprāt izglītojas un nodod savu pieredzi jaunākajām paaudzēm. No sirds pateicamies par jūsu ieguldījumu novada veidošanā un attīstībā, par sadarbību ar pašvaldību, pamanot ciematā nepilnības un ziņojot par tām, par jūsu iesniegtajām idejām, kas palīdz mūsu novadu padarīt vēl skaistāku.”

Aglonas senioru biedrības vadītāja Irēna Valaine pateicās pašvaldībai par sniegto atbalstu dažādās jomās: gan par finansējumu deju kolektīva “Orhi -deja” skatuves tērpu un apavu iegādei, gan piešķirot transportu biedrības braucieniem uz pasākumiem. Ziedi un pateicības vārdi tika teikti deju kolektīva “Orhi -deja” vadītājai, enerģiskai un smaidošai Dinai Staškevičai, kā arī kultūras centra vadītājai Guntai Gulbei-Kalvānei par šī jaukā pasākuma organizēšanu un vadīšanu. Laba vēlējumi skanēja arī no ciemiņu puses. Pasākuma otrajā daļā uz dejām aicināja Juris Ostrovskis un “Dvinskas muzikanti”.

FOTOGALERIJA

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv