Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Notiks aizbildņu apmācība

2015. gada 15. jūnijā, plkst. 10.00 Aglonas novada bāriņtiesas telpās Jaunciema ielā 35, Aglonā notiks aizbildņu apmācību kursa pirmā nodarbība. Aglonas novadā aizbildņu apmācība tiks organizēta atbilstoši izstrādātajai aizbildņu apmācības programmai, kas apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2005.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.1-9.1/14, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 35. panta otrajā daļā noteikto – pašvaldība sava budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina aizbildņu apmācību.  Sīkāka informācija – t. 26156238

 Informāciju iesniedza:   Valentīna Krīvāne,   Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv