Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Notikušas Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Aglonas pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” līdz 2019. gada 5. aprīlim turpinās Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas process.

Publiskās apspriešanas laikā notikušas 4 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagastu pārvaldēs (2019. gada 25. marts) un Aglonas novada domē (2019. gada 26. marts).
Aicinām savus priekšlikumus par Aglonas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1. redakciju iesniegt rakstiski līdz 2019. gada 5. aprīlim Aglonas novada domē (nosūtot pa pastu uz adresi: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 vai e-pastu: padome@aglona.lv) vai pagastu pārvaldēs.
Ar Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē (Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagastu pārvaldēs, Aglonas novada domē, Sociālajā dienestā, Aglonas novada centrālajā bibliotēkā), vai elektroniski (www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība un www.geolatvija.lv). Jautājumu gadījumā sazināties ar pašvaldības kontaktpersonu: Lāsma Strole-Krasovska, tālr. 29210088, e-pasts: lasma.strole@aglona.lv

 

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, novada teritorijas plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv