Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Notikušas Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Aglonas pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” līdz 2019. gada 5. aprīlim turpinās Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas process.

Publiskās apspriešanas laikā notikušas 4 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagastu pārvaldēs (2019. gada 25. marts) un Aglonas novada domē (2019. gada 26. marts).
Aicinām savus priekšlikumus par Aglonas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam 1. redakciju iesniegt rakstiski līdz 2019. gada 5. aprīlim Aglonas novada domē (nosūtot pa pastu uz adresi: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 vai e-pastu: padome@aglona.lv) vai pagastu pārvaldēs.
Ar Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē (Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas pagastu pārvaldēs, Aglonas novada domē, Sociālajā dienestā, Aglonas novada centrālajā bibliotēkā), vai elektroniski (www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība un www.geolatvija.lv). Jautājumu gadījumā sazināties ar pašvaldības kontaktpersonu: Lāsma Strole-Krasovska, tālr. 29210088, e-pasts: lasma.strole@aglona.lv

 

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, novada teritorijas plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS