Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Notikušas tematisko darba grupu sanāksmes Aglonas novada attīstības programmas izstrādes procesā

Aglonas Kultūras centrā trīs dienu garumā (05.09.2018. – 07.09.2018.) notika 5 Aglonas novada attīstības programmas  2019.-2025. gadam tematisko darba grupu sanāksmes dažādās jomās.

Darba grupas
1. Izglītība, kultūra, sports;
2. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, senioru politika;
3. Uzņēmējdarbības vide un tūrisms;
4. Transports, inženiertīkli, labiekārtojums un vides aizsardzība;
5. Pārvalde un sadarbība.

Sanāksmēs piedalījās Aglonas novada iedzīvotāji, deputāti, pašvaldības darbinieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupās tika diskutēts par konkrētās nozares pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem novadā, kā arī esošās situācijas uzlabošanas iespējām. Katrs sanāksmes dalībnieks varēja izteikt savu viedokli un sniegt ieguldījumu plānošanas procesā. Plānošanas dokumenta izstrādei piesaistīti konsultanti no SIA “Reģionālie projekti”.

Paldies visiem, kas  aktīvi iesaistījās Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam tematiskajās darba grupās un sniedza savu ieguldījumu Aglonas novada nākotnes attīstības plānošanā!

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv