Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Notikusi „Saules veikals” izsole

Aglonas novada dome 2013.gada 4.jūnijā organizēja  nekustamā īpašuma „Somersētas iela 33” izsoli, kurā pieteicās piedalīties viens dalībnieks. Objekta nosacītā cena bija LVL 62 000,00. Izsoles viens solis bija noteikts LVL 2000,00. Izsoles dalībnieks  izsolē veica vienu soli. Nekustamā īpašuma nosolītā cena  LVL 64000,00. Tagad izsoles rezultāti jāapstiprina Aglonas novada domes sēdē, pēc  tā  pircējam jāizpilda visi izsoles noteikumos minētie nosacījumi – 2 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma slēgšanas veikt īpašuma tiesību reģistrāciju Preiļu Zemesgrāmatu nodaļā.

Sūdzības par izsoles komisiju iesniedzamas 5 dienu laikā kopš izsoles Aglonas novada domes priekšsēdētājam.

Pircējam nekustamais īpašums līdz 2023.gadam izmantojams tikai kā mazumtirdzniecības objekts, saskaņā ar Aglonas novada Teritorijas plānojumu. Jāsaglabā darba vietas līdz 2023.gadam ne mazāk kā 12 Aglonas novada iedzīvotājiem.