Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Novada domes ārkārtas sēde 02.04.2020.


Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 2. aprīlī plkst. 10.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par pārtikas paku piegādi skolēniem un pirmsskolas bērniem sakarā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu. (ziņo I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics