Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novada domes sēde 29.03.2012.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu  2012.gada 29.martā plkst.10.00 Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde un izsludināta šāda dienas kārtība:  
1.    Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2.    Par budžeta izpildi.
3.    Par pašvaldības  nolikumiem.
3.1.    Par grozījumiem BSAC „Somerseta” nolikumā.
3.2.    Par grozījumiem Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra nolikumā.
3.3.    Par grozījumiem Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
4.    Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem
4.1.    „ Aglonas novada pašvaldības nolikums”

grozijumi_pasvaldibas_nolikumaa_2012gads   ,  paskaidrojuma_raksts_grozijumi_nolikumaa_2012
4.2.    „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”

grozijumi_sociaalo_dzivoklju_iziireeshanaa paskaidrojuma_raksts_grozij_soc_dziv
5.    Par administratīvo lietu ierosināšanu.
6.    Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
7.    Par līgumiem.
8.    Par iepirkumiem.
8.1.    Par iepirkuma rezultātiem.
8.2.    Par projektam „Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”  nepieciešamo iepirkuma procedūru.
8.3.Par iepirkuma komisijas locekļa apstiprināšanu.
9.    Par projektiem
9.1.    Par projektu „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalņa, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
9.2.    Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītājas iesniegumu (09.03.2012., Nr.447).
9.3.    Par SAC „Aglona” direktores iesniegumu (02.03.2012., Nr. 389).
9.4.    Par projektu „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”.
10.    Par zivju nozveju
10.1.  Par R.Leonoviča iesniegumu
10.2.  Par J.Podskočija iesniegumu
10.3.  Par J.Podskočijas iesniegumu
10.4. Par A.Streļča iesniegumu.
10.5. Par G. Streļčas iesniegumu.
10.6. Par I.Paļenkovas iesniegumu.
10.7. Par F.Rabķeviča iesniegumu.
10.8. Par I.Račika iesniegumu.
10.9. Par V.Ruža iesniegumu.
10.10. Par V.Ruža iesniegumu.
10.11. Par V.Pašķeviča iesniegumu.
10.12. Par N.Ruža iesniegumu.
10.13. Par A.Krasnjakova iesniegumu.
10.14. Par SIA „Cirīšu HES” iesniegumu.
10.15. Par IK „P.Bekišs ” iesniegumu.
10.16. Par P.Nikitina iesniegumu.
10.17. Par P.Mikulova iesniegumu.
10.18. Par I.Osipova iesniegumu.
11.    Par sociālajiem jautājumiem.
11.1.    Par A.Botora-Tumova iesniegumu.
11.2.    Par N.Meldera iesniegumu.
11.3.    Par M.Kalinkevičas iesniegumu.
11.4.    Par R.Beinarovičas iesniegumu.
11.5.    Par N.Jakušonokas iesniegumu.
11.6.    Par K.Gaļicina iesniegumu.
11.7.    Par J.Antonova iesniegumu.
11.8.    Par S.Jakimovas iesniegumu (20.03.2012., Nr.519).
12.    Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
13.    Par zemes jautājumiem
14.    Par SIA „Cirīšu HES” 2011.gada pārskatu.
15.    Par SIA „Preiļu slimnīca” gada pārskatu par 2011.gadu.
16.    Par SIA „AADSO” gada pārskatu par 2011.gadu.
17.    Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
17.1.    Par ģērboni.
17.2.    Par  medicīnas apskatēm.
17.3.  Par IK „Dūšai” iesniegumu (14.03.2012., Nr. 480).
17.4.  Par  Aglonas novada biedrības „Gūda saimiņeiču bīdreiba” iesniegumiem (06.03.2012., Nr. 418 un Nr.419).
17.5. Par Aglonas internātvidusskolas skolēnu ēdināšanas parādiem.
17.6. Par mājas lapas www.aglona.travel izveidi.
17.7. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu no Viduslatgales Profesionālā vidusskola Jaunaglonas arodvidusskolas.
17.8. Par Aglonas novada zēnu kora vadītājas I.Soldānes iesniegumu (14.03.2012., Nr.472).
17.9. Par izsoles rezultātiem