Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novada ezeros papildināti zivju resursi

Lai veicinātu  zivsaimniecības attīstību Aglonas novadā, pavairotu un atražotu zivju resursus ezeros, realizējot Zemkopības ministrijas  Zivju fonda atbalstīto projektu “Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada ezeros”,  aizvadītajā nedēļā piecos ezeros tika papildināti zivju resursi.  Ezeros ielaisti 475 tūkstoši līdaku kāpuru.

Aksenovas ezerā  50 tūkst. līdaku kāpuru, Jazinkas ezerā – 125 tūkst., Biržgaļa ezerā – 100 tūkst., Lielā Kustara ezerā – 70 tūkst., Užuņu ezerā – 130 tūkst. līdaku kāpuru.

 

 

 

 

Projekta vadītājs Pēteris Ratkevičs uzsvēra šī projekta nozīmīgumu  nevien ar to, ka papildināti ezeros zivju resursi, bet arī līdakas veiks ezeros dabisko atlasi, mazvērtīgās zivis tiks iznīcinātas. Lai zivju populāciju uzturētu labā līmenī, līdaku resursi ir regulāri jāatjauno. Atjaunotie resursi veicinās  Aglonas novada iedzīvotāju, īpaši to, kuri nodarbojas ar tūrismu un makšķerēšanu, kā arī tūristu un atpūtnieku interesi par ūdens tūrismu Aglonas novadā.

Projekta kopējas izmaksas 2132.56 Ls, Aglonas novada līdzfinansējums 384.56 Ls.

Līdaku kāpuru ielaišanu novada ezeros veicināja aizvadītajā gadā  Zivju fonda finansētā  un Aglonas novada domes realizētā projekta rezultātā  izstrādātie  novada ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

Aglonas novada teritorijā atrodas daudz ezeru, kuru izmantošanai līdz šim netika pievērsta īpaši liela vērība. Tā kā ezeri zivsaimnieciski ir nozīmīgi, turpmākai to apsaimniekošanai bija nepieciešams izstrādāt ezera ekspluatācijas noteikumus.

Uz izstrādātā materiāla bāzes pamata novads  uzsācis ezeru apsaimniekošanu.