Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novada skolās jauns sporta inventārs

2013.gada 15. novembrī noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā atklātā projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros īstenojamais projekts „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” (Nr. 01-27/204).

Konkursa mērķis ir atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes,  sistemātiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” rezultātā Aglonas vidusskolai iegādātas 116 sporta inventāra vienības (slidas, inventārs florbolam, futbolam u.c.), Šķeltovas pamatskolai – 11 pāri slēpju un slēpju zābaki, Priežmalas pamatskolai – 9 vienības (slēpes, inventārs volejbolam, futbolam), Grāveru pamatskolai – 14 vienības (inventārs vingrošanas un vieglatlētikas nodarbībām). Sporta inventāra iegādi nodrošināja Aglonas novada sporta skolas direktors Edgars Urbanovičs, kurš uzsvēris, ka jaunais inventārs veicinās skolēnu interesi par šo mācību priekšmetu, noteikti vairāk mudinās nodarboties ar sportu, sasniegt labākus rezultātus, kā arī uzlabos darbu sporta pedagogiem, varēs dažādot fakultatīvās nodarbības, stundas skolēniem kļūs interesantākas.

Inventāra iegāde dos iespēju kvalitatīvāk apgūt sporta priekšmetu, labāk sagatavoties gan skolas, gan ārpusskolas sacensībām. Sporta skolotāji varēs pilnvērtīgāk mācīt savu priekšmetu, dodot katram skolēnam iespēju individuāli un radoši darboties sporta stundās.
Projekts īstenots kopš 2013.gada jūlija. Kopējās izmaksas LVL 2184, 00, no tām 50% valsts budžeta finansējums, 50 % – Aglonas novada pašvaldības finansējums.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv