Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Novada skolas veiksmīgi realizē karjeras attīstības atbalsta projektu

Jau otro mācību gadu Aglonas novada izglītības iestādēs noris Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana, ar mērķi “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas savus pasākumu plānus visām klašu grupām, kas ir apkopots kopējā Aglonas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā un tiek veiksmīgi realizēts.

Pirmajā pusgadā un otrā pusgada sākumā jau ir noritējuši vairāki pasākumi:

Aglonas internātvidusskolas 1. – 12.klašu izglītojamie bija devušies pārgājienā uz viesu namu „Silmalas”, kur piedalījās pasākumā „Profesiju pēcpusdiena”;

Šķeltovas pamatskolas 3. – 9.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Daugavpili, kur, apmeklējot dažādus uzņēmumus, iepazinās ar mākslinieka profesiju, muzeja darbinieka darbu, iepazinās ar tramvaja vadītāja un gida profesiju;

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskolas skolēni bija devušies mācību ekskursijā pa Krāslavas novadu, kur iepazina tādas interesantas un mazpazīstamas profesijas kā linu eļļas ražotājs, zivjkopis, zirgkopis, zoodārza darbinieks, kā arī iepazinās ar Latgalē labi zināmām profesijām – kokgriezējs, audējs, tūrisma nozares uzņēmējs, piena ražošanas un pārstrādes speciālists, muzeja darbinieks  u.c. profesijām;

Aglonas vidusskolas 7. – 12.klašu izglītojamie piedalījās saistošā un praktiskām zināšanām piesātinātā lekcijā „Kā nesabojāt savu karjeru pirms tā sākusies”, kuru vadīja etiķetes un saskarsmes kultūras speciāliste; Gūt informāciju par sava uzņēmuma dibināšanas iespējām , nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izglītību 8.-12.klašu izglītojamie varēja seminārnodarbībā „Mans veiksmes stāsts”.

Arī mācību gada otrais pusgads ir piesātināts ar dažādiem pasākumiem. Tuvākie ir:

14. februāris „Ēnu diena”, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu;

Brauciens uz starptautisko izglītības iestādi „Skola 2018” 23. februārī,  kur ikviens, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, vienkopus var iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs, un atrast sev piemērotāko mācību iestādi.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas novada Profesionālās karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv