Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Novada skolēnu skatuves runas konkurss

 10.martā Aglonas BJBLPC „Strops” notika Aglonas novada skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 41 skatuves runas dalībnieks: 16 no Aglonas vidusskolas, 9 no Aglonas internātvidusskolas, 3 no Grāveru pamatskolas, 6 no Aglonas Katoļu ģimnāzijas, 2 no Šķeltovas pamatskolas, 5 no Priežmalas pamatskolas.


Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Skolēnu priekšnesumus vērtēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune,  Aglonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Regīna Grigule, Aglonas novada BJBLPC „Strops” audzinātāja Marina Krasovska.

Tika vērtēta skolēnu prasme atklāt izvēlēto literāro darbu domas, veidot  kontaktu ar klausītāju, kā arī runātāja dikcija, artikulācija un izvēlētā repertuāra atbilstība runātājam.

Labāko sniegumu 1. klašu vecuma grupā parādīja un 1. pakāpes diplomu ieguva Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolniece Marija Magdalēna Šēra (skolotāja Inga Gribuška), 2. pakāpes diplomu ieguvu Aglonas vidusskolas skolniece Sintija Indrikova (skolotāja Valentīna Meldere), 3. pakāpes diplomu ieguva Aglonas vidusskolas skolniece Elīna Nartiša (skolotāja Valentīna Meldere). 2.-3. klašu grupā 1. pakāpes diploms tika piešķirts Grāveru pamatskolas 3. klases skolniecei Angelinai Antonovai (skolotāja Inese Egle un skolotājs Igors Platonovs), 2. pakāpes diploms – Šķeltovas pamatskolas 3. klases skolniecei Annijai Leikumai (skolotāja Vera Sapego), 3. pakāpes diploms – Šķeltovas pamatskolas 3. klases skolniekam Vadimam Kozlovam (skolotāja Vera Sapego). 4.-6. klašu grupā 1. pakāpes diplomu ieguva Aglonas internātvidusskolas  6. klases skolniece Kerija Keita Kampāne (skolotāja Anita Vaivode), 2. pakāpes diplomu – Aglonas vidusskolas 4. klases skolniece Dagnija Poļakeviča (skolotāja Vija Kovaļkova), 3. pakāpes diplomu ieguva Aglonas vidusskolas 4. klases skolniece Austra Jakovela (skolotāja Vija Kovaļkova). 7.-9. klašu skolēnu grupā 1. pakāpes diploms tika piešķirts Priežmalas pamatskolas 7. klases skolniekam Vladislavam Stivriņam (skolotāja Karina Stivriņa), 2. pakāpes diploms – Aglonas internātvidusskolas  7. klases skolniecei Annijai Rateniecei (skolotāja Anita Vaivode), bet 3. pakāpes diploms – Priežmalas pamatskolas 9. klases skolniecei Karīnai Butlerei (skolotāja Sandra Rakova). 10.-12. klašu skolēnu grupā godalgotās vietas ieguva Aglonas vidusskolas 11. klases skolnieces: 1. pakāpes diplomu – Evita Beāte Valaine,  2. pakāpes diplomu – Una Ušacka (skolotāja Monika Pušņakova).  bet 3. pakāpes diplomu ieguva Aglonas Katoļu ģimnāzijas 10. klases skolniece Anna Marija Rudzīte (skolotāja Anita Placinska).

Mūsu novadu 2017. gada 4. aprīlī Preiļos skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā pārstāvēs Šķeltovas pamatskolas skolniece Annija Leikuma, Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolniece Marija Magdalēna Šēra, Priežmalas pamatskolas skolnieks Vladislavs Stivriņš, Aglonas internātvidusskolas skolnieces Kerija Keita Kampāne un Annija Rateniece, Grāveru pamatskolas skolniece Angelina Antonova un Aglonas vidusskolas skolnieces Evita Beāte Valaine, Sintija Indrikova, Dagnija Poļakeviča un Una Ušacka.

Izsakām lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, žūrijas komisijai, kā arī pedagogiem par neatlaidību un nenovērtējamo darbu!

Lepojamies, vēlam labu ceļa vēju un izdošanos mūsu runātājiem arī konkursa 2. kārtā! FOTOGALERIJA.

 

Informāciju iesniedza:   Marina Krasovska,  Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv