Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novadā tiek sakārtoti II pasaules kara karavīru kapi

Aglonas novadā ir trīs II pasaules kara padomju karavīru apbedījumu vietas – Aglonā, Grāveros un Priežmalē. Krievijas Federācijas konsulāts Daugavpilī sadarbībā ar Aglonas novada domi uzsācis Brāļu kapu sakārtošanas darbus. Kā pirmie atjaunoti II pasaules karā kritušo padomju karavīru kapi Priežmalē. Šajos kapos guldīti 145 kareivji un komandieri, no tiem zināmi tikai 65.
2013. gada 13. augustā tika noslēgts līgums ar SIA „VTV 14”, kas karavīru apbedījuma vietā veica rekonstrukcijas darbus. Kopējās darbu izmaksas sastādīja 13082.76 ASV dolāru. Kapos uzlikts bruģis, jaunas kapu plāksnes ar zināmajiem kritušo kareivju uzvārdiem un atjaunots piemineklis.
Piemineklis
Plāksnes izgatavoja Latvijas Ukraiņu kazaku biedrība V. Lukaščuka vadībā.

2.oktobrī Priežmalē bija ieradies Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī O.Ribakovs, lai iepazītos ar padarītajiem darbiem un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Pieņemšanā piedalījās Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks O. Šatilovs, Kastuļinas pārvaldes vadītājs P. Bekišs, Kastuļinas TN vadītāja I. Nikitina.
Delegācija
Konsulāta pārstāvji informējuši, ka rekonstrukcijas darbus plānots veikt arī Aglonas un Grāveru II pasaules karā kritušo karavīru atdusas vietās.

Brāļu kapi agrāk
Pirms

un pēc atjaunošanas
Pirms

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv