Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novadā uzcelta jauna liellopu ferma

Lai modernizētu un uzlabotu lauku saimniecības ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, Aglonas novada Z/S “Ziemeļi K” īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” projektu, kā rezultātā Šķeltovas pagastā uzcelta jauna ferma, kas paredzēta 150 liellopiem.

Zemnieku saimniecības saimnieks Nikolajs Platonovs iecerējis jau šo piektdien jaunajā fermā izvietot 70 govis.
Projekta realizācija tika uzsākta 2012.gada rudenī. Gada laikā uzbūvēta moderna ferma ar mūsdienīgām inženierkomunikācijām. Uzstādītas jaunāko tehnoloģiju slaukšanas iekārtas, kas atbilst ES standartiem. Ierīkotas telpas piena dzesēšanai, darba un atpūtas telpas darbiniekiem, iegādāta barības sadales iekārta. Blakus fermai uzcelta slēgtā kūts mēslu krātuve. Saimnieki ir padomājuši arī par gotiņu labsajūtu, uzstādīta rotējošā govju birste, kas sāk darboties, saskaroties ar dzīvnieku, tādējādi uzlabojas arī dzīvnieku kopšana.

N.Platonovs: “Bijām iecerējuši, ka ferma būs gatava jau oktobra beigās, diemžēl būvniecības darbi iekavējās. Es katru dienu sekoju līdzi darbiem, tāpēc varu būt pārliecināts, ka tie veikti kvalitatīvi. Īstenojies mans sapnis, izveidots mūsdienīgs liellopu komplekss. Tagad atliek vien rūpēties par savu ganāmpulku, jo apstākļi ir radīti labi.”

Jauno būvi apsekoja Aglonas novada būvvalde, kas atzina, ka būvnieks iesniedzis visu izpilddokumentāciju, darbi veikti attiecīgi noteiktajām projekta prasībām.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv