Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novadu apvienības valdes atklāta vēstule politiskajām partijām “Par attieksmi pret jaunu administratīvi teritoriālo reformu”

2015. gada 2. decembrī Rīgā tika sagatavota Novadu apvienības valdes atklāta vēstule politiskajām partijām “Par attieksmi pret jaunu administratīvi teritoriālo reformu”, kurā valde vēršas pie politiskajām partijām, aicinot tās paust savu attieksmi pret iecerēto jauno administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk ATR), īpaši ņemot vērā, ka neviena politiskā partija pirms Saeimas vēlēšanām savā programmā neinformēja par nodomu uzsākt vēl vienu novadu apvienošanās procesu.

Atklātā vēstulē politisko partiju pārstāvjiem tiek norādīts uz nepieciešamību pirms jaunas reformas sākšanas analītiski izvērtēt, kāpēc sešos gados pēc iepriekšējās reformas nav izpaudušās sagaidāmās lielo pašvaldību priekšrocības. Pagaidām iedzīvotāju ienākumi lielajās pašvaldībās neliecina, ka pašvaldības lielumam ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju labklājību. Tāpat Latvijas novadu apvienības valde vaicā, vai pēc partiju domām vēl vienas reformas uzsākšanai tomēr nebūtu nepieciešams vēlētāju mandāts. Par ATR jau ir diskutēts ikgadējā Novadu dienā, kā arī LPS domes sēdē, kurā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Vēstule

Neskatoties uz to, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir piedāvājis vairākus reformas variantus, turklāt jau uzsācis konsultācijas ar sociālajiem partneriem un atsevišķām pašvaldībām;
Novadu apvienības valde aicina politiskās partijas paust savu attieksmi būtiskākajos, ar reformu saistītajos jautājumos:
1) Vai uzskatāt, ka vēl vienas reformas uzsākšanai būtu nepieciešams vēlētāju mandāts? Sagaidāmo seku ziņā vēl viena apvienošana tālu pārsniegtu tiešo ietekmi uz nomales efekta attīstību mazajos un vidējos novados, netieši tās sekas izjutīs arī lielo pilsētu un reformas autoru izvēlēto apvienošanās centru un nereformējamo novadu iedzīvotāji (skat. 1.pielikums).

2) Vai uzskatāt, ka pirms jaunas reformas uzsākšanas ir nepieciešams analītiski izvērtēt, kāpēc sešos gados pēc iepriekšējās reformas nav izpaudušās izveidoto pašvaldību sagaidāmās priekšrocības? Pagaidām iedzīvotāju ienākumi lielajās pašvaldībās neliecina, ka pašvaldības lielumam ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju labklājību (skat. 2.pielikums).

3) Vai uzskatāt, ka ir nepieciešams mazināt nomales efektu lielākajā daļā Latvijas teritorijas, veicināt vienmērīgu teritorijas apdzīvotību? Līdz šim veiktās nozaru reformas – valsts iestāžu koncentrācija, veselības aprūpes koncentrācija un plānotā izglītības iestāžu slēgšana jau tā ir depopulāciju veicinošs faktors (skat. 3.pielikums).

4) Vai uzskatāt, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir nepieciešams veicināt pierobežas teritoriju apdzīvotību? Iecerētie reformas pasākumi krasi samazina pierobežas apdzīvotības iespējas. Austrumu pierobežai, robežām ar Lietuvu un Igauniju ir gan kopīgas, gan atšķirīgas problēmas, bet depopulācija šajās teritorijās apdraud gan ekonomiku, gan nacionālo drošību (skat. 4.pielikums).

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv