Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Novadu dienas Rīgā

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju 2011. gada pavasarī un vasarā rīko Novadu dienas 2011, kuru mērķis ir aktualizēt un popularizēt Latvijas etnogrāfisko novadu nemateriālo kultūras mantojumu. Aglonas novadu pārstāvēja Aglonas kultūras centra folkloras kopa „Olūteņš”.

15. maijā notika Latgales diena, kur satikās labākās Latgales novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi . No divpadsmitiem rītā līdz četriem pēcpusdienā svētku priekā uzstājās  51 folkloras kopa un etnogrāfiskie ansambļi ar 750 dalībniekiem. Atbilstoši tradīcijām folkloristi izspēlēja dažādas situācijas – ganos dzīšanu, veļas dienu, slotu siešanu un zālīšu vākšanu, kartupeļu stādīšanas un mēslu vešanas talkas, sadzīvi pēc padarītā darba ar mielastu, dziedāšanu un dančiem. Notika arī Maija dziedājumi pie krucifiksa.

Visas norises tika piepildītas ar latgaliešu sētai raksturīgo skanisko ainavu, kuru veido godu balsis, apdziedāšanās dziesmas un citu gadskārtu ieražu balsis, darba un sadzīves dziesmas. Skanisko vidi papildināja arī tautas mūzikas instrumenti – kokles, cītaras, vijoles un ermoņikas, tāpat rotaļas un latviešu danči ar publikas iesaistīšanu.

Starp visām folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem muzicēja Aglonas kultūras centra folkloras kopa „Olūteņš”, vadītāja Ilze Mežiniece, palīgā nāca Jānis Rutka, kas papildināja „Olūteņa” dziedāšanu ar cītaras skaņām. Folkloras kopa ne tikai dziedāja, bet arī dejā iesaistīja klausītājus. Arī Aglonas kultūras centra vadītāja leca dejā kopā ar „Olūteņu”.

Aglonas kultūras centrs un folkloras kopa „Olūteņš”  pateicas  Novadu dienu rīkotājiem, par doto iespēju piedalīties un par pozitīvajām emocijām, ko varēja gūt šajā pasākumā.