Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei un saņemt ESF līdzfinansējumu

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotais aktīvās nodarbinātības pasākums „Apmācība pie darba devēja”. Mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma ŠEIT.
NVA Preiļu filiālē: Tālr.: 65314026 E-pasts: Iveta.Gribuste@nva.gov.lv Tālr.: 65314044, mob.: 25685300 E-pasts: Mara.Karklina@nva.gov.lv

Pasākums noteiktām personu grupām (ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001) ( mērķa grupas bezdarbnieki).
Mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma  ŠEIT.   
NVA Preiļu filiālē: Tālr.: 65314022, mob.: 28233767 E-pasts: Lidija.Gorenko@nva.gov.lv Tālr.: 65314022, mob.: 28233767 E-pasts: Inese.Gribuste@nva.gov.lv

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”
Mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma ŠEIT. 
NVA Preiļu filiālē: Tālr.: 65324315, mob.: 25685835 E-pasts: Vita.Piskunova@nva.gov.lv

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” ( Jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti)

Mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas. Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru izlasāma ŠEIT.  
NVA Preiļu filiālē: Tālr.: 65324315, mob.: 20229351 E-pasts: Natalija.Golubicka@nva.gov.lv

 ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums “Pirmā darba pieredze jaunietim”

Mērķis: sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību. Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēru ŠEIT.
NVA Preiļu filiālē: Tālr.: 65324315, mob.: 25685835 E-pasts: Vita.Piskunova@nva.gov.lv

Cien. darba devēji, gaidīsim jūsu zvanus, e- pastus , vai klātienes apmeklējumus NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv