Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

NVO „Spēkavots” sāk īstenot projektu „Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” izveidošana”

Šogad pavasarī Aglonas novada dome rīkoja Mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām  Aglonas novadā „Sabiedrība ar dvēseli – 2018”.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā varēja piedalīties nereģistrēta iedzīvotāju grupa, sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Vecāku atbalsta biedrība „Spēkavots” nolēma piedalīties šajā projektu konkursā ar savu ideju „Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” izveidošana.” Maija beigās mūsu ideja saņēma atbalstu, jūnijā sākumā tika parakstīts projekta īstenošanas līgums.

Katrs pieaugušais, noteikti, ir ievērojis, ka bērniem ļoti patīk zīmēt un krāsot! Šis process viņiem šķiet aizraujošs un interesants. Mūsdienās veikalos ļoti liels piedāvājumu klāsts, bet mēs neesam redzējuši nevienu krāsojamo grāmatu, kuru būtu zīmējuši paši bērni. Uz šī pamata savā projektā mēs piedāvāsim bērniem uzzīmēt, viņuprāt, skaistākās vietas Aglonā. Tipogrāfijā  zīmējumi un teksts tiks apstrādāti. Rezultātā tiks izdota krāsojamā grāmatiņa. Uzskatām, ka šī ideja inovatīva, tai ir patriotisks raksturs. Tā varētu ieinteresēt dažāda vecuma interesentus: gan bērnus, gan viņu vecākus, gan vecvecākus.

Mūsu projekta mērķis – izveidot un izdot bērnu krāsojamo grāmatiņu „Mana Aglona”. Projekta ietvaros tika ieplānots:

  1. Ar projekta ideju iepazīstināt visus interesentus;
  2. Organizēt bērnu zīmējumu konkursu „Mana Aglona” (piedalās Aglonas pagasta bērni);
  3. Izveidot žūrijas komandu ( atlasīs, viņuprāt, veiksmīgākos darbus);
  4. Darbs pie teksta (katram zīmējumiem neliels bērnu komentārs);
  5. Zīmējumu skenēšanas darbi, sūtīšana izdevniecībai;
  6. Krāsojamās grāmatiņas maketēšanas darbi;
  7. Krāsojamās grāmatiņas izdošana;
  8. Krāsojamās grāmatiņas prezentācija.

Pateicoties projektam būs izdotas 200 bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” eksemplāri. Tā būs pieejama visiem interesentiem. Projekta idejas īstenošanā būs iesaistīti Aglonas pagasta bērni, viņu vecāki, brīvprātīgie, visi interesenti,  biedrības „Spēkavots” biedri.

Projekta īstenošanas laiks no 04.06.2018. – 29.09.2018. Projekta mērķa grupa: bērni, vecāki, vecvecāki, skolotāji, ka arī jebkurš Aglonas pagasta  interesents. Projekta īstenošanas sadarbības partneris Aglonas vidusskola. Kopējās projekta izmaksas 723,90 EUR, bet konkursam pieprasītais finansējums 467,90 EUR. Projekts tiks īstenots Aglonas novadā – Aglonas pagastā, tam nav peļņas gūšanas rakstura.

Pateicoties projekta konkursam ‘’Sabiedrība ar dvēseli – 2018’’ mūsu bērniem būs iespēja kļūt par krāsojamās grāmatas autoriem! Mēs ceram, ka krāsojamā grāmatiņa ‘’Mana Aglona’’ popularizēs mūsu novadu un mūsu talantīgos bērnus!

Zīmējuma konkursa nolikums

Informāciju iesniedza:  Vija Kovaļkova, “Bērnu krāsojamās grāmatiņas  “Mana Aglona”  izveidošana’’ projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv