Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

NVO līderu vasaras akadēmija

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” uzsākusi projekta “Viduslatgales NVO sektora vasaras akadēmija attīstītai un stiprai Latvijai” realizāciju. Projekta mērķis: Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu nevalstisko organizāciju institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana sadarbības un pilsonisko prasmju attīstībai.


Vasaras akadēmijā piedalīsies 25 Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Akadēmija notiks šī gada 28. un 29. jūnijā Preiļu pagasta Jaunsaimnieku „Dzeņu mājās”.

Vasaras akadēmijas vadmotīvs- pilsonisko iniciatīvu attīstība, pilsoniskās sabiedrības būtība, komunikāciju un sadarbības prasmju attīstība, sociālo kontaktu izkopšana organizācijas mērķu sasniegšanai, nestandarta problēmu risināšanas metodes organizāciju darba uzlabošanai. Nometnes vienojošā tematika un darba metodes būs vērstas uz sadarbības prasmju un sociālo kontaktu izkopšanu, kā arī kopēju ideju ģenerēšanu. Nometnes darbs  tiks organizēts, lai atraisītu ikviena dalībnieka radošo potenciālu, kas dotu nozīmīgu pienesumu pārstāvētajai organizācijai. Tiks izmantotas sadarbību, dialoga un radošu risinājumu un uzņēmīguma veicinošanas metodes, kas palīdzēs biedru organizācijām vienai otru izzināt, atrast kopējos saskares punktus un uzticamus sadarbības partnerus kopēju ideju un projektu īstenošanai.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” finansiālu atbalstu. Projekta vadītājs Artis Utināns, Biedrības “Preiļu NVO centrs” valdes priekšsēdētājs.

Avots: biedrība “Preiļu NVO centrs”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka