Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Oktobra nogalē sāksies platību maksājumu avansu izmaksa

Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA). Novembrī tiks uzsākta vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013.gada beigām.

http://www.lad.gov.lv/files/fin_apjoms_jul_dec_2013-1.pdf

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.

Lēmumu par 2013.gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014.gada 30.jūnijam.

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv