Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pa seno latgaļu cilšu apdzīvoto areālu…

Ikviens cilvēks iepazīst pasauli tikai caur savu pieredzi, bet pagātnes izzināšana nav vienkāršs uzdevums. Vēstures pētnieki ar to nodarbojas jau sen. Lai nu kā, bet vēsture joprojām glabā neatminētas mīklas un noslēpumus. Šī gada 19. maijā Aglonas vidusskolas 5.-8. klašu skolēni devās mācību ekskursijā, kas bija veltīta seno latgaļu saimniecībai un dzīvesveidam 12.-14.gs.

Finansējums mācību ekskursijai tika iegūts piedaloties nodibinājuma “Vītolu fonds” organizētajā projektu konkursā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi.” Šo projektu konkursu sponsorēja Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. No simtu sešdesmit iesūtītajiem projekta pieteikumiem finansiāli tika atbalstīti 80 projekti, tajā skaitā arī Aglonas vidusskolas projekta pieteikums. Nodibinājums “Vītolu fonds” piešķīra 400 EUR lielu finansējumu ekskursijas organizēšanai, lai skolēni iepazītu Latvijas vēsturi un izpētītu kultūrvēsturiskos objektus interesantā un atraktīvā veidā.

Mācību stundās skolēni iepazinās ar Latgales vēsturi, tās tradīcijām, paražām, teikām un nostāstiem. Šoreiz daudz vērtīgāk bija tas, ka ekskursijas laikā bērni iejutās seno latgaļu tēlā, darbojās ar senajiem darbarīkiem, redzēja vēsturiskas vietas, sastapa līdzcilvēkus, kuriem senās amatu prasmes ir gan darbs, gan hobijs.

Ekskursijas gaitā skolēni apmeklēja Feimaņu katoļu baznīcu un heraldikas istabu, kur pētīja sakrālo mantojumu, kulta zīmes, seno latgaļu autentisko tautas tērpu un aplūkoja karavīra zirga ekipējumu. Mums visiem bija tāda sajūta, ka mēs katrs esam aizceļojuši daudzus  gadsimtus senā pagātnē.

Tālāk mūs autobuss aizveda uz Pušas novadpētniecības muzeju, kurā apmeklējām „Radio randiņu”. Te skolēni klausījās mūziku – skaņu plates gramafona un patafona skanējumā, apskatīt vecus radio un padejot senlaicīgās mūzikas skaņās.

Ierodoties „ Kroma kolna bruolistē” mūs sagaidīja autentiskā tērpā ģērbies pats „brolistes” vadītājs Aleksandrs Lubāns. Viņš aicināja visus klātesošos kāpt kalnā, kur tiek celta latgaļu pils.  Šeit skolēni  iepazinās ar nocietinājuma būvēm, darbojās praktiski ar senajiem ieročiem un darba rīkiem. Aglonas vidusskolas zinātkārie ekskursanti iepazina un izpētīja darba kārtībā esošu katapultu, zobenus, šķēpus, kā arī pielaikoja sev smagos vairogus, uzvilka bruņas un latgaļu senvēsture pēkšņi bija kļuvusi interesanta un dzīva.

Andrupenē skolēniem pavērās iespēja aplūkot seno latgaļu lauku māju ar bērna šūpuli līksts galā, rakstainām vilnas segām, simtgadīgu pulksteni un saimniecības ēku kompleksu, kur var darboties rijā, smēdē, piedalīties seno latgaļu ēdiena „kakorkas” gatavošanā un iziet pa purva taku – seno latgaļu aptieku un nesteidzīgi pavērot purva pasauli.

Mūsu ekskursijas pēdējā apskates vieta bija Dagdas novadpētniecības muzejs „Patria”, kas skolēnus pārsteidza ar senās sadzīves daudzveidīgajiem priekšmetiem, skolas mācību grāmatām un priekšmetiem. Bērni lielu uzmanību piesaistīja seno latgaļu upes laivai un savdabīgajiem mūzikas instrumentiem.

Mūsu jaukā ekskursija „Seno latgaļu saimniecība un dzīvesveids 12.-14.gs.” bija beigusies. Ar iegūtajiem spilgtajiem iespaidiem par senajiem latgaļiem, visi laimīgi devāmies mājās. Ekskursijas iespaidi un zināšanas tika apkopotas aptaujas anketās un esejās.

Īpašu paldies gribam teikt Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram un nodibinājumam “Vītolu fonds”, kas sniedza iespēju Aglonas vidusskolas skolēniem piedalīties netradicionālā vēstures stundā – atraktīvā un izzinošā ekskursijā.

Atsevišķu paldies par atsaucību un atbalstu vēlamies pateikt skolas direktorei Lidijai Šatilovai, skolēnu vecākiem un īpaši Inārai Gražulei, kā arī 5.-8. klašu audzinātājām un pagasta autobusa šoferim Andrim Spīķim. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas ekskursijas fotogrāfijas.

 Informācija un foto: Lilija Meldere, Aglonas vidusskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv