Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Sākoties jaunajam mācību gadam trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var saņemt pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai:


• Skolas piederumu iegādei pirmklasniekiem 21,34 euro apmērā, ko izmaksā vienu reizi gadā;

• Skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm.

• Pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Aglonas novada Sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Sociālā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv