Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Pabeigts projekts par ūdens tūrisma maršrutu uzlabošanu

Latvijas ūdens tūrismam ir senas tradīcijas un bagāta vēsture. Latgale, Aglonas, Dagdas, Krāslavas novads ir viens no bagātākajiem ūdenstūrismam nepieciešamajiem resursiem. Ļoti svarīgi, ka šeit ūdenstūrismam nav sezonalitātes, tikai jāizvēlas gadalaikiem un spējām atbilstoši maršruti. Ziemā un pavasarī riskantākos maršrutus izvēlas braucēji ar pieredzi, bet vasaras ūdenstūrisms ir vairāk saistīts ar atpūtu un tam nav nepieciešams īpaša dalībnieka pieredze un fiziskā sagatavotība.


Zemnieku saimniecībai ”Kaparlauki”, uzklausot ūdens tūristu ierosinājumus, īstenoja projektu, no kura ieguvēji būs gan tūristi, kas dodas izbraucot maršrutus, gan atpūtnieki un makšķernieki. Projekts tiek īstenots kā sabiedriskā labuma projekts, jo laipu infrastruktūra būs pieejama visiem interesentiem bez maksas.

Projekta Nr. 17-03- AL33-A019.2201-000002 “Ar ūdenstūrismu saistītās infrastruktūras attīstība rekreācijas objektos Aglonas un Krāslavas novados” mērķis -veicināt dabas teritoriju sakārtošanu ūdens tūrisma un rekreācijas attīstībai Latgalē dzīvojošiem vietējiem iedzīvotājiem, kā arī piesaistot citu teritoriju iedzīvotājus, uzstādot publiski pieejamus infrastruktūras objektus Aglonas un Krāslavas novados.

Projektā uzstādītas 3 peldošās laipas. Laipas izgatavotas no koka dēļu (impregnētu) klāja un cauruļveida plastmasas pontoniem, ziemas perioda šāda tipa konstrukcijas laipas nav nepieciešams izcelt no ūdens, to ekspluatācijas periods ir 7 gadi. Pēc tam pēc nepieciešamības tās ir jāatjauno, jāaizsargā koka konstrukcijas.  Z/s “Kaparlauki” katru gadu apsekos uzstādītās konstrukcijas un sekos to stāvoklim, kā arī nepieciešamības gadījumā novērsīs bojājumus.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5388,92, ELFLA finansējums ir EUR 4625,73 (90%), z/s “Kaparlauki” finansējums 763,19 EUR .

Informāciju iesniedza: Ainārs Streļčs,  z/s “Kaparlauki” pārvaldnieks

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv