Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paldies par sadarbību!

Aglonas novada UAC sirsnīgi pateicas Cirīša ūdens svētku organizatoriem. Kultūras centra vadītājas O.Spīķes un novada sporta organizatora A.Pupica saliedētajām  komandām.

Aglonas novada amatu pratējiem:

O.Selickai;
E.Smirnovai;
I.Grigulei;
A.Reščenko;
bērnu pasākuma vadītājai R.Ivbulei ar čaklajiem palīgiem.

Liels paldies pasākuma sponsoriem:

I.U “DMJ” vadītājai M.Daukštei;
SIA “Klints 99″ vadītājai L.Pumpišai ;
SIA”Aglonas maize” vadītajai V.Ancānei;
SIA “IVS-D”;
uzņēmējam A.Gražulim.

Paldies visiem, kas sniedza padomu un darbojās, lai svētki izdotos!