Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paldies talciniekiem!

Lielās Talkas dienā, 25. aprīlī visā novadā strādāja vairāk kā 90 talcinieku. Kā stāstīja Lielās Talkas koordinators Viktors Dimpers, šogad liela daļa iedzīvotāju jau bija paspējusi pastrādāt pirms talkas dienas – gan iedzīvotāji, gan dažādu iestāžu darbinieki veica sakārtošanas darbus. Aglonas internātvidusskolas, BJBLPC “Strops” un Aglonas PII darbinieki laikus sakopa savas teritorijas. Tāpat arī Sociālā dienesta un plānošanas nodaļas darbinieki sakopa apkārtējo teritoriju. Vēl viena grupa talkotāju sakārtoja Brāļu kapu teritoriju un apkārtni.

Aglonas ciemā pagasta talcinieki  sakopa vairākas vietas – teritoriju pie Aglonas autoostas, savāca lapas, zarus, izgrieza krūmus un savāca atkritumus. Pie Aglonas vidusskolas Sporta centra darbinieki kārtoja hokeja laukumu, lielo stadionu un tā noliktavu.

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” arī organizēja talku  iepriekš, kur  piedalījās ap 30 talcinieku, starp kuriem bija biedrības „Neaizmirsule” biedri, iedzīvotāji un jaunsargu grupa. Talcinieki brauca septiņās laivās posmā no Jaunaglonas pa Tartakas upi līdz ieejai Ciriša ezerā. Tuvāk krastam, niedrēs, tika savāktas pudeles un citi atkritumi. Sakopa divas nelielas saliņas. Atsevišķa grupa strādāja Upursalā, uz kuru talciniekus nogādāja ar plostu. Biedrība „Neaizmirstule” saka lielu paldies skolotājiem Irēnai un Edgaram Kudiņiem, kas piebiedrojās talciniekiem un palīdzēja nogādāt atkritumu maisus no laivām Skudrinkas ezera krasta līdz lielceļam. Kā arī pateicība jaunsargu grupai Jāņa Šņukuta vadībā, plostniekam Genādijam Selickim, autovadītājiem Aleksandram Dimperam un Guntim Kurcenbaumam. Kopumā talcinieki savāca 42 atkritumu maisus. Grupas koordinatore, biedrības locekle, Ingūna Barkeviča stāstīja, ka šo darbu varēs vēl turpināt, jo atkritumu upes malās un ezera krastos vēl ir daudz un pa vienu talkas dienu tos nevar savākt.

Sķeltovas pagasta iedzīvotāji ar pārvaldnieci Irēnu Maļuhinu priekšgalā aktīvi iesaistījās talkošanā un sakārtoja savus pagalmus. Pagasta pārvaldes darbinieki sadalījās vairākās grupās, lai sakārtotu vairākus pagasta objektus – Peipiņu kapu un baznīcas teritoriju, divas pludmales, ciemata centru – liela teritorija –sporta centra, feldšeru punkta, skolas ēdnīcas un sporta zāles apkārtnes. Daudz darba bija pie bijušā kolhoza – veco darbnīcu un ēku teritoriju kopšana. Vēl viena grupa strādāja pie krucifiksiem. Kopumā pagastā to ir desmit. Sešus no tiem kopj iedzīvotāji, bet četri nu ir palikuši bez saimniekiem, blakus vairs neviens nedzīvo. Arī pagasta ceļu malas tika sakoptas, salasītas pudeles un citi atkritumi. Talkotāji savāca 200 maisu ar atkritumiem.

Grāveru pagastā arī strādāja vairākas talcinieku grupas. Ka stāstīja pārvaldniece Aina Buiniča, šogad talkot atnāca visi pagasta darbinieki pilnā sastāvā. Viens no objektiem bija Brāļu kapi, tur tika sastādīti košumkrūmi, dažādas vasaras puķes. Skolas darbinieki kārtoja skolas augļu dārza teritoriju. Vīrieši devās kopt garāžas apkārtni un ceļu malas.

Kastiļinas pagastā talcinieki kopā ar pārvaldnieku Pēteri Bekišu kārtoja ceļu malas, autobusu pieturas. Brāļu kapos sastādīja tūjas un savāca lapas un zarus. Talcinieki strādāja arī iepriekšējā dienā, lai paspētu visu sakopt. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad pagasta iedzīvotāji bija aktīvāki un labi pastrādāja savos pagalmos.

Jaunaglonā arī strādāja jauniešu grupa, kura katru gadu piedalās talkā. Šoreiz viņi sakopa lielu ciema teritoriju – izgāja visas ceļu malas, savāca pudeles un citus atkritumus. Vietējie iedzīvotāji talkoja pie daudzdzīvokļu mājām, katlu mājas – savāca atkritumus, sakopa puķu dobes, izgrieza krūmus dīķa malās. Paldies iniciatīviem jauniešiem –talciniekiem Aināram, Mārim, Maritai un Lienei!

Droši var teikt, ka Lielā Talka Aglonas novadā šogad ir noritējusi ļoti veiksmīgi. Lielu paldies sakām visiem čaklajiem novada ļaudīm, kas piedalījās sakopšanas darbos  un sakārtoja savu apkārtni. Sadaļā fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv