Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Paleidzi maņ munu pīnōkumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeigō laime nōktu

Aglonas vidusskolā 20.martā notiks Latgales Lauku skolu jaunrades konkurss, kas veltīts novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstulei (Rozalija Tabine). Konkursa organizētāji aicina iesniegt jaunrades darbus līdz 2013. gada 13. februārim (pasta zīmogs vai e-pasts aglonasvsk@pvg.edu.lv). Neaizmirstule_nolikums  

Konkursa mērķis ir ieraudzīt skolēnu domu un pārdzīvojumu atklāsmi jaunrades darbos, kā arī mudināt skolēnus ikdienā saskatīt skaisto un savdabīgo, sekmēt piederības apzināšanos Latvijai – vērojot, analizējot, izvērtējot pārdomas par tendencēm sabiedrībā.

2005.gadā Neaizmirstules 115.dzimšanas diena bija sākums skolēnu jaunrades darbu konkursam.