Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par Aglonas novada domes apbalvojumiem “Gada balva”

 Pamatojoties uz Aglonas novada domes nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” (apstiprināts 2018. gada 28. septembra sēdē, protokols Nr. 27, § 2.), Aglonas novada domes 2018. gada 31. oktobra sēdē (protokols Nr. 31, 18.§) tika apstiprināti  2018. gada nominanti apbalvojumam “Gada balva”. Aglonas novada apbalvojuma “Gada balva” pasniegšana notiks 17. novembrī plkst. 15.00 Aglonas Kultūras centrā.

AGLONAS PAGASTS
Irēna Valaine ir aktīva, sabiedriska Aglonas pagasta iedzīvotāja. Pirms diviem gadiem Irēna Valaine ir nodibinājusi Aglonas pagasta senioru biedrību, deju kolektīvu “Orhi-deja”. Viņa prot iedrošināt seniorus piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Seniori piedalījās akcijā -Latvijas simtgades musturdeķa adīšana. Viņa rīko Senioru dienas pasākumus un organizē ekskursijas.
 
ŠĶELTOVAS PAGASTS
Valentīna Japina ir ļoti sabiedrisks un enerģisks cilvēks, kas rūpējas par to, lai pagastā tiktu saglabātas kultūrvēsturiskās un reliģiskās tradīcijas. Pēc Valentīnas Japinas iniciatīvas tika vākti ziedojumi un veikti lieli remontdarbi Peipiņu katoļu draudzes baznīcā, kā arī uzturēta kārtībā baznīcas teritorija un Peipiņu kapi.
Aivars Kluss dzimis Šķeltovas pagastā, mācījies Izvaltas vidusskolā, profesiju autoceļu būvinženieris ieguva Rīgas būvniecības tehnikumā. Grūti saskaitīt, cik kilometru novada ceļu ir izbūvēts, izremontēts pa šiem 37 darba gadiem. Aivars Kluss ir atbildīgs un zinošs cilvēks, kas pilnībā pārvalda savu profesiju, kā arī aktīvi piedalās pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Ar savu attieksmi pret darbu, līdzcilvēkiem un uzvedību sabiedrībā viņš rāda labu piemēru jauniešiem.
Raimonds Šaiters  pēc vidusskolas absolvēšanas, 18 gadu vecumā, atbrauca uz Latgali.  Sāka apsaimniekot sava vectēva zemi, izveidoja saimniecību “Karpas” Šķeltovas pagastā. Kopā ar sievu Nadīnu apstrādā 50 ha zemes. Ģimenē aug 4 meitas. Šaiteru ģimene ir savas zemes patrioti, kas nebaidoties no grūtībām pierādījuši, ka čakli strādājot var nodrošināt sev un bērniem normālus dzīves apstākļus, izskolot bērnus un nemeklēt laimi ārzemēs.

AGLONAS PAGASTS
 Elizabete Viļuma-Gražule nominēta par radošu darbu -videoklipu veidošanu par Aglonas pagastu, novadu un tā ļaudīm (kā piemērs -Tautas frontes 30 gadu jubilejas Starptautiskās konferences un koncerta atspoguļošana), par piedalīšanos Starptautiskajā filmu festivālā ar videofilmām par Aglonas novadu un tā ļaudīm.
Olga Auzenberga -atsaucīga, izpalīdzīga, līdzjūtīga, atbildīga un laipna Aglonas novada domes darbiniece. Tā viņu raksturo iedzīvotāji, tie, kam ir bijusi nepieciešamība kārtot dažādus jautājumus Aglonas novada pašvaldības lietvedībā. Olga ir cilvēks, kas sevī saglabājusi gan kristīgās, gan latviskās dzīvesziņas vērtības saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Olgas ģimenes lēmums uzņemties audžuvecāku statusu izsauc īpašu cieņu.

 GRĀVERU PAGASTS
Valentīna Leontjeva ir uzņēmusies ikvienam tik nozīmīgo mātes lomu vairākiem audžubērniem. Kopš 1990. gada Valentīna kopā ar vīru Vladimiru ir izaudzinājusi vairāk kā 20 bērnus. Valentīnai ir plaša sirds un liela pieredze bērnu audzināšanā. Ģimenei pieder zemnieku saimniecība “Mežlauki”, kurā galvenā nodarbošanās ir piena ieguve un gaļas lopkopība. Saimniecība tiek vadīta izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
 Marija Rabķeviča ir zemnieku saimniecības “Pakalni” īpašniece. Saimniecība uzsāka savu darbību 1995. gadā, nodarbojas ar piena lopkopību, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības  principus. Lai veiksmīgi attīstītu saimniecību, Marija Rabķeviča raksta un realizē projektus, kas piesaista finansējumu jaunas saimniecības ēkas būvniecībai un lauksaimniecības tehnikas iegādei. Saimniecība piedāvā darba vietas pagasta iedzīvotājiem.
Inta Beikule visu savu profesionālo dzīvi ir veltījusi skolai. Pēdējos 6 gadus viņa vada deju kolektīvu “Li-dejas”, kas darbojas Grāveru TN. Inta dalās ar savu nerimstošo enerģiju un dzīvesprieku ar deju kolektīva dalībniekiem neskaitāmos mēģinājumos, pavada arī uz skatuves. Pateicoties Intas Beikules idejām, darba sparam un radošumam, deju  kolektīvs popularizē Aglonas novadu arī ārpus tā robežām.
 
KASTUĻINAS PAGASTS
Karina Stivriņa ir Priežmalas pamatskolas skolotāja ar 17 gadu pieredzi, ir humānās pedagoģijas principu nesēja, nodibinājusi mācību centru “Gaisma”, veiksmīgi vada zemnieku saimniecību “Pļavnieki”.
Artūrs Murāns, Aglonas novada iedzīvotājs, strādā Kastuļinas pagastā par sporta pasākumu organizatoru no 2008. gada. Regulāri rīko dažādas sportiskas aktivitātes, sacensības, sporta svētkus,  atbalsta un aktīvi piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Zoja Larionova Priežmalas pamatskolā nostrādājusi 42 gadus par skolotāju. Interesantās un aizrautīgās stundās matemātikas prasmes ir  mācītas triju paaudžu garumā, kas ir nozīmīgs devums jaunās paaudzes izglītošanā. Šobrīd Zoja Larionova ir pensionēta skolotāja.

AGLONAS PAGASTS
Silvija Kotāne iniciatīvs un atbildīgs cilvēks. Daudz darba ieguldījusi pie projektu rakstīšanas un realizēšanas. Pēc viņas iniciatīvas tika rīkotas talkas Aglonas kapu teritorijas norobežošanā no pārējās teritorijas ar tūju dzīvžogu. Nu jau tūjas ir labi ieaugušas un nākotnē priecēs gan agloniešus, gan ciemiņus kā pievilcīgas un estētiskas vides veidošanas piemērs.
Lidija Agloniete ir mūsu novada iedzīvotāja, veiksmīga uzņēmēja. Kopš 2002. gada darbojas suvenīru veikals, bez kura Aglonu grūti iedomāties. Ļoti aktīvi darbojas Aglonas sabiedriskajā dzīvē, daudzus gadus izdeva Aglonas bazilikas draudzes iknedēļas ziņu lapu “Aglyunas zvaneņš”. Lidija Agloniete ir sarakstījusi arī dziesmu- veltījumu Aglonai. Lidijas Aglonietes ieguldījums latgaliskās identitātes stiprināšanā un patriotisko jūtu audzināšanā ir piemērs, ko var mācīties katrs no mums.
Gunita un Rolands Cakuli ir jauni, uzņēmīgi un čakli cilvēki. Viņi godam turpina Rolanda vecāku iesākto darbu – vada viesu namu “Aglonas Cakuli”. Viesu māja piedāvā naktsmītnes, ēdināšanu un svinību organizēšanu. Jaunā ģimene ar savu attieksmi pret darbu ir pierādījusi, ka arī Latgalē var veiksmīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību.
Daumants Abrickis – Aglonas bazilikas prāvests, kas apkalpo piecas draudzes: Aglonas bazilikas draudzi, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un  Rušonas. Daudzus gadus prāvests rūpējas par draudzēm, katru gadu strādā pie Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtības organizācijas, kad Aglona sagaida tūkstošiem ticīgo un svētceļnieku. Daudz pūļu ieguldījis Romas pāvesta Franciska vizītei  Aglonā. Ar priestera lielu atbalstu šogad Aglonā norisinājās nozīmīgs pasākums – Lūgšanu brokastis.
 Alla Simanoviča ir viesu nama “Bebru ciems” saimniece, kas atrodas privātajā teritorijā 5 ha platībā un ietver divus objektus – viesu namu 10 personām un “Bebru taku” 500 m garumā, no kuriem 280 m ir aprīkoti ar koka segumu. Taka vijas gar purvainu vietu, kuru apdzīvo bebri. Alla Simanoviča ir ļoti radoša personība, kura prata ne tik pievilcīgu apkārtējo vidi pārvērst par tūrisma objektu ar iespēju novērot bebrus, skatoties video translāciju izveidotajā mājaslapā.
Inese Survilo kopš 2002. gada vada daudznozaru zemnieku saimniecību “Sollomina muiža”, kur tiek ražoti veselīgi pārtikas produkti. Saimniecība nodarbojas ar bioloģisko zemkopību. Šogad zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis apmeklēja  zemnieku saimniecību un pasniedza Inesei Survilo apbalvojumu par veselīgu pārtikas produktu ražošanu.

Nominantiem tiks pasniegts apbalvojums 100 eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv