Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par Aglonas novada domes apbalvojumu “Gada balva” piešķiršanu

Pamatojoties uz Aglonas novada domes nolikumu “Par Aglonas novada domes apbalvojumiem” uz apbalvojumu “Gada balva” kopā ir iesniegti 12 pieteikumi. 2020. gada 28. oktobra domes sēdē (protokols Nr. 25, 18.§) deputāti lēma par apbalvojuma “Gada balva” piešķiršanu.

Apbalvojuma “Gada balva” saņemšanai no Šķeltovas pagasta apstiprināti:

Natālija Motiļkova, Ilze Apine, Igors Šipuļins.

Apbalvojuma “Gada balva” saņemšanai no Kastuļinas pagasta apstiprināti:
Ausma Saratova,  Vjačeslavs Pokšāns, Svetlana Pokšāne.

Apbalvojuma “Gada balva” saņemšanai no Grāveru pagasta apstiprināti:

Vadims Skorodihins, Ivans Račiks, Vera Jemeljanova.

Apbalvojuma “Gada balva” saņemšanai no Aglonas pagasta apstiprināti:
Juris Laizāns,  Valentīna Mihailova, Irēna Ancāne.

Nominantiem tiks pasniegts apbalvojums 100 eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas). Par apbalvojuma pasniegšanas  datumu un vietu tiks paziņots katram nominantam individuāli.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv