Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izmantošanu sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 21.punktu, bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.


Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumi Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.
Attiecīgi šo noteikumu 6. punkts paredz, ka bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Svarīgi!!!
Reģionālās nozīmes maršruts ietver:

  • reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutu (maršruts, kas nodrošina pārvietošanos valsts teritorijā galvenokārt no vienas administratīvās teritorijas uz administratīvo teritoriju citā plānošanas reģionā vai kas savieno republikas pilsētas)
  • reģionālās vietējās nozīmes maršrutu (maršruts, kas nodrošina pārvietošanos viena novada administratīvajā teritorijā, no šā novada uz tuvākajām apkārtējām teritorijām vai uz citu novadu plānošanas reģiona robežās);’
  • visus dzelzceļa maršrutus

Transportlīdzekļus, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā var identificēt pēc šādām pazīmēm (saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 39. un 41. punkti:

1)    Transportlīdzeklis ir noformēts ar maršruta zīmi un pārvadātāja nosaukumu;

2)    Maršruta zīme ir informatīva, un tā satur šādu informāciju:
2.1.   maršruta numurs (identifikācijas numuru autobusiem veido četrciparu skaitlis, kura pirmais cipars ir 3, 5, 6 vai 7);
2.2.   maršruta nosaukums (maršruta nosaukumu veido sākuma punkts un beigu punkts), kur maršruta sākuma punkts ir lielākas apdzīvotās vietas nosaukums, bet beigu punkts – mazākas nozīmes apdzīvotās vietas nosaukums. Ja maršruts savieno vienādas nozīmes apdzīvotas vietas, sākuma punktu izvēlas alfabēta secībā.)

Svarīgi!!!
Normatīvie akti nedod tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus personām, kuras brauciena laikā pavada bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus.

Ansis ir aizbildnībā esošs bērns, kurš dzīvo un ir deklarēts Jelgavā, bet ikdienā mācās Jelgavas novada Kalnciema pagasta izglītības iestādē. Ansis brīvdienās bieži brauc ciemos pie vecmāmiņas, kura dzīvo Rīgā, Teikā. Brīvdienās reizēm Ansis ar aizbildni brauc uz Bauskas novadu, kur Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā dzīvo aizbildnes radinieki.

Ansim ir derīga apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

Ansis būs tiesīgs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus:

  • Braucot no Jelgavas uz Kalnciemu, izmantojot reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta transportlīdzekļus;
  • Braucot no Jelgavas uz Rīgu, izmantojot reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta transportu vai vilcienu. Braukšanas maksas atvieglojums pienākas neatkarīgi no tā vai maršruta apkalpošanā norīkots lielas ietilpības autobuss (M3 kategorija) vai mikroautobuss (M2 kategorija);
  • Pārvietojoties pa Jelgavas pilsētas teritoriju, izmantojot Jelgavas pilsētas sabiedrisko transportu, ievērojot Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos noteikto kārtību.
  • Braucot uz Bausku, izmantojot reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta transportlīdzekļus;
  • Braucot no Bauskas uz Gailīšu pagasta Uzvaras ciemu, izmantojot reģionālā vietējās nozīmes maršruta transportlīdzekļus.

Ansis nesaņems braukšanas maksas atvieglojumus:

  • Braucot ar Rīgas pilsētas transportu no Rīgas centra uz Teiku;
  • Izmantojot transportlīdzekļus, kuri nav reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta transportlīdzekļi.

Svarīgi!!!
Par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas kārtību konkrētas pilsētas administratīvajā teritorijā nepieciešams interesēties konkrētajā pašvaldībā, jo šajos gadījumos braukšanas maksas atvieglojumus nosaka katras pilsētas saistošie noteikumi. Tas attiecas gan uz mikroautobusiem, gan autobusiem, gan tramvajiem, gan trolejbusiem.

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv