Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par asenizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību un tarifu Aglonas novadā

Kārtība, kādā Aglonas novada iedzīvotājiem tiek sniegti asenizācijas pakalpojumi, kas ietver šķidro atkritumu savākšanu, izvešanu un utilizāciju no Aglonas novada fizisko vai juridisko personu decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Atkritumu radītāja pienākums ir nodrošināt to, ka notekūdeņi nesatur sadzīves atkritumus (polietilēna plēves, konservu kārbas, pudeles u.c. rupjus mehāniskus piemaisījumus), ķīmiski bīstamus atkritumus (naftas produktus, krāsvielas, koksnes apstrādes antiseptiķus), kā arī toksiskas vielas.

Asenizācijas pakalpojumi tiek sniegti arī tiem klientiem, kuriem ir sausās tualetes vai biotualetes notekūdeņi.
Atkarībā no klienta prasībām (objekta atrašanās vietas, atkritumu daudzuma, piekļuves specifikas) tiek organizēta specializētās tehnikas piebraukšana.
Samaksa par pakalpojumu veidojas no attāluma (km) un konkrētā atkritumu daudzuma (m3)
Asenizācijas pakalpojuma cenas tiek aprēķinātas atbilstoši 2019. gada 26. septembra Aglonas novada domes lēmumam (sēdes protokols Nr. 18, 17§ “Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem”).

AGLONAS PAGASTS

Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS
Bez PVN      PVN           KOPĀ (eiro)
1m³   3.84      0.81     4.65
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz -pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN       PVN           KOPĀ (eiro)
1km     0.87     0.18      1.05
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN       PVN           KOPĀ (eiro)
1km    1.73      0.36       2.09

KASTUĻINAS PAGASTS

Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT
Bez PVN          PVN      KOPĀ (eiro)
1m³     5.33     1.12      6.45
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN       PVN       KOPĀ (eiro)
1km  1.12      0.24      1.36
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN        PVN       KOPĀ (eiro)
1km   2.25     0.47       2.72

GRĀVERU PAGASTS

Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS
Bez PVN      PVN          KOPĀ (eiro)
1m³    3.35     0.70     4.05
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN       PVN          KOPĀ (eiro)
1km   1.10       0.23      1.33
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai
Bez PVN       PVN          KOPĀ (eiro)
1km   2.19      0.46      2.65

Par veiktā  asenizācijas pakalpojuma apjoma daudzumu m3 vienojas savākšanas vietā pie operatora, parakstot pavadzīmē uzrādīto daudzumu.
Ja savākšanas brīdī  atkritumu radītājs nav uz vietas, tad izsūknēto daudzumu piefiksē pavadzīmē pats operators.
Nobraukto ceļu  nosaka pēc GPS rādījumiem konkrētajā maršrutā, kas ietver ceļu līdz objektam un  līdz atkritumu utilizācijas vietai.
Ja pakalpojuma maršrutā ir iespējams apkalpot vairākus objektus, ceļu nākošajam klientam nosaka no iepriekšējā objekta vai utilizācijas vietas.
Informāciju par veiktā pakalpojuma rēķina apmaksu var saņemt  divu darba dienu laikā zvanot pa tālr. 26390581 vai savā norādītajā e-pastā.
Apmaksa veicama Aglonas novada domē, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30.

Grāveru, Kastuļinas vai Šķeltovas pagasta pārvaldēs no plkst. 08.00 līdz 12.00

SEB bankas kods UNLALV2X konts LV47UNLA0026000130122, reģ. Nr. 90000065754
Swedbank AS LV62HABA0551027940430.

SVARĪGI!
Asenizācijas pakalpojumu veicam pēc pieprasījuma katru nedēļu pirmdienās un ceturtdienās.
Pakalpojums piesakāms līdz iepriekšējās darbdienas plkst. 17.00 telefoniski, zvanot uz 26390581 vai rakstot e-pastā: andris.indans@aglona.lv
Asenizācijas pakalpojumus nav iespējams nodrošināt, ja gaisa temperatūra pazeminās līdz mīnus piecpadsmit grādiem pēc Celsija vai zemāk!

Informāciju iesniedza: Andris Indāns, Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv