Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par asins donoru materiālo pabalstu Aglonas novada iedzīvotājiem

Noderīga informācija Aglonas novada iedzīvotājiem, kuri piedalās Asins donoru dienā

Strādājošiem donoriem:

Darba likuma 74. panta Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ
1. daļas 2. punkts -  iepriekš par to paziņojot darba devējam, ārstniecības iestādē nodod asinis; un 6.daļa Darbiniekam, kurš ārstniecības iestādē nodod asinis, pēc katras šādas dienas piešķir atpūtas dienu, izmaksājot šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā laikā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv