Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu

Pamatojoties uz Aglonas novada domes iepirkumu procedūras Nr. 2020/03 rezultātiem 2020. gada 20. aprīlī parakstīts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novadā ar AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Saskaņā ar noslēgto līgumu no 2020.  gada 1. maija tiek piemērota sekojošas nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa: EUR 19,98 par 1 m3 bez PVN, ko veido:

  1. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas objektu uzturēšanu: EUR 11,77 par 1 m3 bez PVN.
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Cinīši”: EUR 8,21 par 1 m3 bez PVN.
Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv