Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par atļauju medīt

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojuma Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  4.5.apakšpunktu un atbilstoši Valsts meža dienesta 2014.gada 7.jūlija rīkojuma Nr.117

„Par ārkārtējo situāciju” 2.2.apakšpunktam, informējam Jūs, ka Dienvidlatgales virsmežniecība izvērtēja nepieciešamību un atļāva medību tiesību lietotājiem, kuri atrodas ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā, medīt teritorijās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem medīt aizliegts. Šīs teritorijas ir teritorijas, par kurām medību tiesību lietotāji dažādu iemeslu dēļ nav noslēguši medību tiesību nomas līgumus un šīs teritorijas nav iekļautas medību iecirkņu platībā, bet atrodas attiecīgo medību iecirkņu iekšienē – ārējās robežas ietvaros.

Atļauja medīt šajās teritorijās tiek pamatota ar to, ka arī šajās teritorijās uzturas meža cūkas un to sekmīgai skaita samazināšanai cīņā pret Āfrikas cūku mēra izplatīšanos ir nepieciešama atļauja medīt jebkurā vietā, kur uzturas vai barojas meža cūkas, neatkarīgi no tā, vai medniekiem uz šo platību ar zemes īpašnieku ir vai nav noslēgts medību tiesību nomas līgums.

Medniekiem atļauja medīt iepriekšminētajās vietās ir dota līdz 2014.gada 1.oktobrim.

Avots: Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv