Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par brīvdienām un darba dienām maijā

  Labklājības ministrija atgādina, ka 2014. gadā pirmdiena,  5. maijs ir brīvdiena. To paredz Likums par svētku, atceres un atzīmējamajām dienām. Proti, ja svētku dienas – 4. maijs un 18. novembris – ir sestdienā vai  svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.
Vienlaikus LM atgādina, ka pērn valdība pieņēma lēmumu 2014.gadā pārcelt divas darba dienas - piektdienu, 2.maiju, pārcelt uz sestdienu, 10.maiju, un pirmdienu, 17.novembri, uz sestdienu, 22.novembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laiku no valsts budžeta finansētajās iestādēs.
Pārceļot minētās darba dienas, būs iespējams nodrošināt darba nedēļas nepārtrauktību tajā nedēļā, no kuras darba diena būs pārcelta. Ģimenei tā būs iespēja vairāk laika pavadīt kopā, savukārt iedzīvotājiem – lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas tajā nedēļā, no kuras darba diena pārcelta.

Minētās izmaiņas attieksies uz tiem darbiniekiem, kuri strādā no valsts budžeta finansētajās iestādēs un kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Vienlaikus visas pašvaldības, komersanti un organizācijas, nosakot darba un atpūtas laiku, ir aicinātas ievērot attiecīgās darba dienas pārcelšanu.

Iepriekšminēto paredz 2013.gada 25.jūnijā valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojums Nr.278 Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv