Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu ar 2013.gada 27.septembri stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.906 „ Noteikumi par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, kas paredz valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. Sīkāk – šeit.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv