Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par darba laika noteikšanu

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu un, ņemot vērā Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem noteikto darba laiku, sākot ar 2021. gada 8. novembri nosaku sekojošu darba laiku Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas darbiniekiem:

pirmdien         no 08.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 18.00,

otrdien            no 08.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00,

trešdien           no 08.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00,

ceturtdien        no 08.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00,

piektdien         no 08.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00.

Ar rīkojumu iepazīstināt darbiniekus un informāciju ievietot mājaslapā.

 

 

Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs                                                           Aivars Rivars