Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par domes deputātu pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2013.gada II pusgadā:

Deputāts Teritoriālā vienība Pieņemšanas dienas Pieņemšanas laiks
Juris Butēvičs Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts

27.08.2013.
15.09.2013.
17.12.2013.

10.00-12.00
Aleksandrs Dimpers Aglonas novada
administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas iela 34

 

05.09.2013.
07.11.2013.

15.00-17.00
Andris Girss Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts

23.08.2013.
18.10.2013.
13.12.2013.

10.00 – 12.00
Vadims Krimans Aglonas novada
administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas iela 34

 

07.08.2013.
04.09.2013.
02.10.2013.
06.11.2013.
04.12.2013.

13.00-15.00
Feoktists Pušņakovs Aglonas novada
administratīvā ēka
Aglonā, Somersetas iela 34

 

18.09.2013
20.11.2013

16.00 -18.00
Igors Resčenko Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmala, Kastuļinas pagasts

20.08.2013.
15.10.2013.
17.12.2013.

 

10.00-12.00
Lolita Solima Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts

19.09.2013.
21.11.2013.

14.00-17.00

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv