Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātu un izpilddirektora pieņemšanas laikiem

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētāja Jura Butēvica apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā

 

Teritoriālā vienība

Juris Butēvics

Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katra mēneša pirmā un pēdējā pirmdiena no plkst. 9.00-11.00
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00

 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laikiem Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā

Teritoriālā vienība

Marita Grebeža

Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katra mēneša otrā otrdiena no plkst. 14.30- 15.30
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša pirmā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša ceturtā otrdiena no plkst. 16.00- 17.00

 

Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 89. punktu ir noteikti Aglonas novada domes deputātu apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gada I pusgadā.

Osvalds Šatilovs
10.00-12.00
28.01. 25.02. 31.03. 28.04. 26.05. 30.06.
Vadims Krimans
13.00-15.00
05.02. 04.03. 01.04. 06.05. 03.06. 01.07.
Andris Valainis 9.00-11.00 03.01. 07.02. 06.03. 03.04. 05.06. 03.07.
Anatolijs Ruskulis
15.00-17.00
31.01. 28.02. 27.03. 24.04. 29.05. 26.06.
Ingūna Barkeviča
9.30-11.30
07.01. 04.02. 03.03. 07.04. 05.05. 02.06.
Andris Girss
15.00-17.00
30.01. 26.03. 28.05.
Igors Reščenko 15.00-17.00 31.01. 28.02. 27.03. 24.04. 29.05. 26.06.

Aglonas novada domes ēkā deputāti pieņem Aglonas Kultūras centra zālē, Aglonā, Somersētas ielā 34; Aglonas novada Šķeļtovas pagasta pārvaldē Daugavpils ielā 7, Šķeltovā; Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldē Ilzes ielā 19, Priežmalā; Aglonas novada Grāveru pagasta pārvaldē Ezeru ielā 21, Grāveros.

Aglonas novada domes izpilddirektora apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2020. gadā

Teritoriālā vienība

Ineta Poga

Aglonas novada administratīvā ēka
Aglona, Somersētas iela 34
Katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no plkst. 9.00-12.00
Aglonas novada
Grāveru pagasta pārvalde
Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts
Katra mēneša trešā otrdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Kastuļinas pagasta pārvalde
Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts
Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00
Aglonas novada
Šķeltovas pagasta pārvalde
Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts
Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 10.00-11.00

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS