Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laikiem


Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētājas Helēnas Streiķes un Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Osvalda Šatilova apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2013.gada II pusgadā:

Teritoriālā vienība Helēna Streiķe Osvalds Šatilovs
Aglonas novada administratīvā ēka Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst.9.00 – 12.00Augusts – 05.08.

Septembris -02.09.

Oktobris- 07.10.

Novembris- 04.11.

Decembris-02.12.

Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 26.08.

Septembris – 23.09.

Oktobris- 28.10.

Novembris- 25.11.

Decembris- 23.12.

Aglonas novada Grāveru pagasta pārvalde Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 12.08.

Septembris – 09.09.

Oktobris- 14.10.

Novembris- 11.11.

Decembris- 09.12.

Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 05.08.

Septembris -02.09.

Oktobris- 07.10.

Novembris- 04.11.

Decembris-02.12.

Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvalde Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 19.08.

Septembris – 16.09.

Oktobris- 21.10.

Novembris-  -

Decembris- 16.12.

Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 12.08.

Septembris – 09.09.

Oktobris- 14.10.

Novembris- 11.11.

Decembris- 09.12.

Aglonas novada Šķeltovas pagasta pārvalde Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00Augusts – 26.08.

Septembris – 23.09.

Oktobris- 28.10.

Novembris- 25.11.

Decembris- 23.12.

Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9.00 – 12.00Augusts – 19.08.

Septembris – 16.09.

Oktobris- 21.10.

Novembris-  -

Decembris- 16.12.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv