Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par e-darbnespējas lapu apriti

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka no 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapu A un B aprite ir pilnībā elektronizēta un papīra formā izrakstītām darbnespējas lapām vairs nav juridiska spēka.

Līdz ar to vēršam uzmanību, ka pacienti, kuriem darbnespējas lapas arī turpmāk tiks izrakstītas (atvērtas vai noslēgtas) papīra formā, nevarēs saņemt slimības vai maternitātes pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, turklāt papīra formā izrakstīta darbnespējas lapa nav pierādījums pacienta darbnespējai darba devējam!

Gadījumā, ja e-darbnespējas lapu nav iespējams atvērt tehnisku iemeslu dēļ, ārstniecības personai par to jāveic atzīme pacienta medicīniskajā dokumentācijā un jāatver e-darbnespējas lapa ne vēlāk kā nākamo piecu darba dienu laikā, norādot E-veselības sistēmā iedzīvotāja darbnespējas perioda pirmo dienu. Pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs var izsniegt medicīnisko veidlapu Nr. 27/u “Izraksts no stacionāra/ pacienta ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”.

Informāciju iesniedza:

Marina Rimša
e-pasts: Marina.Rimsa@vmnvd.gov.lv
E-veselības komanda