Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par ģenētiski modificēto kultūraugu kultivēšanas ierobežošanu novadu pašvaldībās

Atsaucoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu (22.pants. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi)  informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) iniciatīva ģenētiski modificēto kultūraugu kultivēšanas ierobežošanā ir sasniegusi nozīmīgus rezultātus.


Pateicoties sadarbībai ar novadu pašvaldībām, Zemkopības ministriju, Valsts augu aizsardzības dienestu, lauksaimniecības un vides nevalstiskajām organizācijām, īpaši ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, biedrību „Zemes draugi”, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, novadu vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, zinātniekiem un žurnālistiem šobrīd, 2016.gada 31.oktobrī, 99 no 110 novadu pašvaldībām ir pieņēmušas saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu aizliegumu savās administratīvajās teritorijās.

Informācija Par Ģenētiski modificēto organismu brīvām pašvaldībām sabiedrībai ir pieejama VARAM internet vietnē izvietotajā kartē (http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo)

Savukārt papildu informācija par ģenētiski modificētiem organismiem (turpmāk tekstā – ĢMO) atrodama http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo/

Būtiski ir apzināties, ka ir liels lauksaimniecībā iesaistīto personu un sabiedrības kopumā atbalsts ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas ierobežošanas jomā. Esam patiesi gandarīti jau par paveikto darbu zinot, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no izteiktākajiem ĢMO brīviem reģioniem Eiropā ierindojoties starp tādām augsta līmeņa ekoloģiskos standartus uzturošām valstīm kā Francija, Itālija, Grieķija, Austrija un Īrija un citas ES dalībvalstis.

VARAM vides politika saistībā ar pasaulē vēl tik maz pētīto ģenētiski modificēto organismu iedarbību uz vidi, cilvēku un dzīvnieku veselību un izteikti pretrunīgiem šo pētījumu rezultātiem, kā arī Latvijas un daudzu citu valstu sabiedrības noliedzošo attieksmi pret ĢMO patēriņu pārtikā ir vērsta uz to, lai mūsu valstī maksimāli tiktu saglabātas no ģenētiski modificētajiem kultūraugiem brīvas teritorijas, kas samazinās risku videi, bioloģiskajai daudzveidībai, veicinās augstu konkurētspēju bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai, spēcīgāk pozicionēs Latviju kā zaļo valsti un tās ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā.

Informāciju iesniedza:  Alda Ozola,  Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv