Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos

  Latgales plānošanas reģions ir saņēmis valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2017.gada 16. oktobra vēstuli Nr.6.7/698, kurā Direkcija informē, ka, pamatojoties uz pārvadātāja “Daugavpils autobusu parks” ierosinājumiem, ir veikti grozījumi reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla daļas “LATGALE” lotē “KRĀSLAVA”, kas stājas spēkā ar 2017. gada 1. novembri.

 

Maršrutā Nr. 5855 “Dagda – Aglona”
- slēgts reiss Nr. 05 plkst. 07.30 no Dagdas AO;
- atklāts reiss Nr. 09 plkst. 07.40 ar izpildi pirmdienās, piektdienās;
- reisam Nr. 04 plkst. 09.00 no pieturvietas “Aglona” mainīts braukšanas laiks starp pieturvietām, un pienākšana galapunktā mainīta uz plkst. 09.45 (iepriekš 09.50);
- reisam Nr. 07 plkst. 14.10 no Dagdas AO mainīts braukšanas laiks starp pieturvietām, un pienākšana galapunktā mainīta uz plkst. 14.55 (iepriekš 15.00);
- reisā Nr. 08 plkst. 15.30 no pieturvietas “Aglona” mainīts braukšanas laiks starp pieturvietām, un pienākšana galapunktā mainīta uz plkst. 16.15 (iepriekš 16.20).

Maršrutā Nr. 6226 “Dagda – Grāveri”
- reisam Nr. 01 plkst. 05.50 no Dagdas AO mainīts braukšanas laiks starp pieturvietām, un pienākšana galapunktā mainīta uz plkst. 06.40 (iepriekš 06.45);
- slēgts reiss Nr. 02 plkst. 06.55 no pieturvietas “Grāveri”;
- atklāts reiss Nr. 06 plkst. 06.45 no pieturvietas “Grāveri” ar izpildi pirmdienās un piektdienās;
- slēgts reiss Nr. 03 plkst. 15.15 no Dagdas AO;
- atklāts reiss Nr. 05 plkst. 15.30 no Dagdas AO ar izpildi pirmdienās un piektdienās;
- slēgts reiss Nr. 04 plkst. 16.20 no pieturvietas “Grāveri”;
- atklāts reiss Nr. 08 plkst. 16.25 no pieturvietas “Grāveri” ar izpildi pirmdienās un piektdienās.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.  65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv