Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par iedzīvotāju sapulci

Izskatot Aglonas biedrības “Dordedze”,   biedrības “Dorbs un zineiba” un Aglonas senioru biedrības  2019. gada 24. aprīļa iesniegumu, (reģistrēts 24.04.2019. ar Nr. 2-1.13.2/19/890-S), Aglonas novada dome  pieņēma lēmumu sasaukt Aglonas novada iedzīvotāju sapulci par novada teritoriālo reformu 2019. gada 23. maijā plkst. 17.00 Aglonas BJBLPC “Strops” (2019. gada 30. aprīļa domes sēdes protokols Nr.6, 34.§).

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS