Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par iedzīvotāju sapulci

Izskatot Aglonas biedrības “Dordedze”,   biedrības “Dorbs un zineiba” un Aglonas senioru biedrības  2019. gada 24. aprīļa iesniegumu, (reģistrēts 24.04.2019. ar Nr. 2-1.13.2/19/890-S), Aglonas novada dome  pieņēma lēmumu sasaukt Aglonas novada iedzīvotāju sapulci par novada teritoriālo reformu 2019. gada 23. maijā plkst. 17.00 Aglonas BJBLPC “Strops” (2019. gada 30. aprīļa domes sēdes protokols Nr.6, 34.§).