Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par izmaiņām Aglonas BJBLPC „Strops” darbā sakarā ar ārkārtas situācijas pagarinājumu valstī

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarinājumu valstī Aglonas novada BJBLPC „Strops” tiek slēgts apmeklētāju uzņemšanai laikā no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim.

Pēc bērnu vecāku rakstiska lūguma izņēmuma gadījumā (ja vecāki aizņemti darbā un nav personas, kuras uzraudzībā atstāt bērnu), tiks uzņemti ne vairāk kā 10 bērni (1.- 6.klase) vienlaicīgi laikā pēc mācību stundām skolā līdz vecāku darba laika beigām.

Interešu izglītības apguve iespēju robežās tiks nodrošināta attālināti,

klātienē iekštelpās notiks tikai individuāli (izņemot bērnus, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes klases izglītojamiem, laikus saskaņojot ar interešu pulciņu audzinātājiem.

Sporta nodarbības, interešu izglītības programmu ietvaros, tiks organizētas ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:

- sporta nodarbības norisei ārtelpās vienā grupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus) un netiek izmantotas ģērbtuves.

Pamats:

- 04.12.2020. grozījumi MK rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

- Aglonas novada domes izpilddirektores rīkojums Nr.2-1.2/20/49 (2020. gada 7. decembrī)

Aglonas BJBLPC ”Strops” darba laiks no 2020.gada 7.decembra līdz 18. decembrim no plkst. 10.30 līdz plkst. 18.30.

Skolēnu brīvlaikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Centru drīkstēs apmeklēt tikai pēc iepriekšēja pieraksta sākumskolas vecuma bērni, kuru vecāki aizņemti darbā un nav personas, kuras uzraudzībā atstāt bērnu.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC “Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv