Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par jaunu kandidātu uzņemšanu Valsts robežsardzē

Robežsarga profesiju var apgūt 1 gada laikā Valsts robežsardzes koledžā  (Rēzeknē) par valsts budžeta līdzekļiem. Mācību laikā kadets saņem atalgojumu (valsts noteiktais minimums) un citas sociālās garantijas. Pēc Valsts robežsardzes koledžas absolvēšanas robežsargam ir garantēta un nodrošināta dienesta (darba) vieta, stabils atalgojums, plašas sociālās garantijas, apmaksāti veselības pakalpojumi, iespēja veiksmīgi veidot karjeru, pēctecīgi iegūt izglītību līdz pat maģistra grādam, un iespēja pildīt robežsarga pienākumus citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.


Valsts robežsardze informē, ka  š.g. 18. martā Valsts robežsardzes koledžā ir apstiprināti jauni uzņemšanas noteikumi, kuros ir noteikts, ka Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguvei uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri ir vecumā no 18 līdz 40 gadiem, ar savām personīgajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē; ieguvuši vidējo izglītību un nokārtojuši valsts centralizētos eksāmenus (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada); nav sodīti, notiesāti vai saukti pie kriminālatbildības par tīšu noziedzību nodarījumu.

Jaunu kandidātu uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā notiks no š.g. 6. jūlija līdz 24. jūlijam. Kandidāti var pieteikties un iesniegt uzņemšanas noteikumos minētos dokumentus klātienē vienā no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, kur vēlas uzsākt dienestu, vai attālināti (elektroniski), izmantojot Valsts pārvaldes portāla www.latvija.lv iespējas. Informācija par akreditētās profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” uzņemšanas noteikumiem ir skatāma koledžas tīmekļvietnē – www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem, uzņemšanas noteikumi”.

Jauniešiem, kuri vērtē iespēju mācīties Valsts robežsardzes koledžā un dienēt Valsts robežsardzē, ir jāņem vērā, ka:
-   jābūt nokārtotiem centralizētiem eksāmeniem latviešu valodā un angļu valodā;
-   dokumentā par vidējo izglītību (sekmju izrakstā) visos mācību priekšmetos jābūt sekmīgiem vērtējumiem;
-   jābūt potētam pret ērču encefalītu[1], difteriju un stinguma krampjiem;
-   personas veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst atbilstošam I [2] (II[3]) amatu grupai;
-   atbilstoši savam vecumam jāspēj nokārtot fiziskās sagatavotības normatīvus[4];
-   tiks veikta pārbaude par kandidāta sodāmību.

Jāatzīst, ka mūsdienās daļa jauniešu, kuri vēlas iestāties profesionālajā dienestā, atlases pārbaudījumus neiztur tieši veselības problēmu, fiziskās sagatavotības vai vājo angļu valodas zināšanu dēļ. Kā liecina Iekšlietu ministrijas poliklīnikas sniegtā statistika par Centrālās medicīniskās ekspertīzes rezultātiem un pretendentu veselības atbilstību dienestam Valsts robežsardzē 2019.gadā no 256 kandidātiem derīgas bija 174 personas. Savukārt no 62 pretendentiem, kas neizturēja veselības pārbaudi, aptuveni 36 % bija problēmas ar redzi. Tāpat statistika liecina, ka, neskatoties uz mūsdienās tik ļoti sabiedrībā popularizēto veselīgo dzīvesveidu, ar katru gadu jauniešu fiziskās sagatavotības līmenis krītas, līdz ar to viņi nespēj izpildīt fiziskās sagatavotības pārbaudes prasības.
Lai nākotnē sekmētu Jūsu izglītības iestādes absolventu uzņemšanu profesionālajā dienestā, lūdzu pievērst īpašu uzmanību augstāk minētājai situācijai un iespēju robežās veicināt jauniešus pievērst uzmanību savam veselības stāvoklim, fiziskās sagatavotības un svešvalodas (angļu valodas) zināšanu līmenim, kā arī informēt savus audzēkņus par vēstulē minētajām prasībām un to izpildes kārtību, iestājoties Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzes dienestā.
Latvijai ir nepieciešami profesionāli, atbildīgi un patriotiski noskaņoti jaunieši, kas nākotnē varētu sekmīgi pildīt Valsts robežsardzei noteiktos uzdevumus un piedalīties valsts robežas drošības nodrošināšanā un stiprināšanā.
Iespēju robežās lūgums apzināt, kuras no skolām būtu ieinteresētas izveidot specializēto drošības klasi (profesionāli orientētā virziena programmas padziļinātā apguve Valsts robežsardzes, Valsts policijas vai Nacionālo bruņoto spēku jomā) savā mācību iestādē. Informāciju par interesi minētās klases izveidošanu lūgums sniegt Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdzei (talr.:65403703, e-pasts: dap.paligs@rs.gov.lv).


[1]  Ērču encefalīta potēm  (abām)  jābūt veiktām līdz  mācību sākumam  (07.09.2020.).
[2] Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”.
[3]  II grupa attiecībā uz Ministru kabineta noteikumu Nr.970 3.pielikuma 37.punktu.
[4] Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Avots: Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv