Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par kapu apsaimniekošanu Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 15.02.2019.

Kapsētu ierīkošana un uzturēšana ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām. Tāpēc pašvaldības reglamentē kapsētu izmantošanu un kapavietu iegūšanu, kā arī nosaka ar to saistītus maksājumus.


Pašvaldības paveikto kapsētu apsaimniekošanas jomā iedzīvotāji novērtē, kad saskaras ar nepieciešamību apbedīt piederīgos un tuviniekus un apkopjot viņu kapu vietas. Pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem ērti pieejami pakalpojumi un skaidra maksājumu veikšanas kārtība. Tādēļ Aglonas novada pašvaldībā 2018. gada 30. maijā, (protokols Nr. 14, 25 &)  tika  apstiprināti Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.

Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 Aglonas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Par kapu uzturēšanas kārtību rūpējas pašvaldība: katrā pagastā ir noteikta atbildīgā persona par kapu apsaimniekošanu.

Aglonas pagasta administratīvajā teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: s. Dzerkaļi kapi, Bāliņi (slēgti), Starodvorjes kapi, kā arī draudžu kapi: Aglonas kapi, Leitānu kapi, Valaiņu kapi, Gūteņu kapi, Kukaru kapi, Bērzgales kapi, Sgajevsku kapi, Atšķiru-Madelānu kapi. Atbildīgais Aglonas pagastā – Jolanta Dimpere, Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, tālr. 22357535, e-pasts: jolanta.dimpere@aglona.lv

Kastuļinas pagasta teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: Deņevas, Silišku, Dunsku, Ubogovas, Ižoru, Gutas, L.-Butkānu, Blaževiču, Protirihas, Jaunokras, Foļvarkas, Makušu un Kastuļinas brāļu kapi, kā arī Geranimovas kapi (pansionāta “Krastiņi” kapsēta). Atbildīgais – Pēteris Bekišs, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29175291, 65652201, e-pasts: peteris.bekiss@aglona.lv.

Grāveru pagasta teritorijā atrodas sekojošas kapsētas: Krucinišku, Dubeļu, Slobodas, Voveru, Lipsku, Belogrudova, Kovaļova, Raginsku, Pizānu, Trupu un Grāveru brāļu kapi. Kā arī Grāveru pareizticīgo draudzes kapi un Raģeļu kapi. Atbildīgais – Aina Buiniča, Grāveru pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 65629718, 26531854, e-pasts: aina.buinica@aglona.lv

Šķeltovas pagasta teritorijā atrodas draudžu kapi: Bor-Ekstu kapi, Kalna-Kudiņu kapi, Peipiņu kapi, Stašķeviču kapi, Šķeltovas kapi. Atbildīgais- Irēna Maļuhina, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja, tālr. 65600826, 26531885, e-pasts: irena.maluhina@aglona.lv.

Rūpēs par tuvinieku atdusas vietām iedzīvotājiem ir būtiski iegūt informāciju par savu tuvinieku un piederīgo atdusas vietām (par labiekārtošanas darbiem, rīkotajām talkām, svecīšu vakariem u.t.t.), tāpēc  kapsētu teritorijās tiek izvietoti stendi  ar informāciju, kas ir plānots izvietot visās  kapsētās.

Pašvaldības mājaslapā ir ievietots arī informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv