Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par labajiem darbiem nav jāstāsta un jāraksta grāmatās, tie tāpat ir ierakstīti debesīs

“Labs darbs divus mūžus dzīvo” ar tādu nosaukumu nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” 30. aprīlī Riebiņu novada KC rīkoja pasākumu, lai pateiktu paldies un godinātu Fonda ziedotājus un cildinātu brīvprātīgos no Riebiņu, Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas novadiem, kas nesavtīgi darbojas sabiedrības labā, veicot brīvprātīgi dažādas iniciatīvas un realizējot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus.


Šis pasākums fondam ir kā tradīcija, pirmo reizi šāds pasākums notika 2013.  gadā kurā pateicības vārdus novadu brīvprātīgie saņēma par sadarbību un ieguldījumu brīvprātīgajā darbā, labdarībā un palīdzību līdzcilvēkiem.
Pasākuma laikā tika demonstrēta prezentācija, par to, kas tad šajos nepilnos trijos gados ir paveikts, kādas akcijas īstenotas, kādos projektos Fonds ir piedalījies un kādiem mērķiem ir izlietoti piesaistītie ziedojumi.
Fonda darbība nebūtu iespējama bez ziedotājiem un tādēļ sakām lielu paldies visiem ziedotājiem, bet īpaši :
SIA „Silja”, AS „SEB Banka”,  SIA „DSV Transport”,  SIA „Zelta Zeme”,  SIA „Līvānu kūdras fabrika”, SIA „Vicars”,  SIA „MancoEnergy Latgale”,  SIA Aktīvā tūrisma centrs „Eži”,  SIA „Planēta”,  SIA „Sencis”,  SIA „Ruta Furniture”,  SIA „Skaistuma Formula”,  SIA „JYSK”,  SIA „UV Serviss”,  SIA „Jēkabpils piena kombināts”,  SIA „Tēraudi P”,  ZS „Tūmeņi”, SIA „Olūts”,  biedrība “Preiļu NVO centrs”,  Artis Utināns,  Marika Rudzīte-Griķe,  Valija Vaivode,  Irēna Petrāne,  Arnis Meikulāns, Valērijs Sigņejevs,  Sergejs Streļčuks,  Ineta Liepniece,  Jānis Jermolovičs, Aldis Adamovičš, Irēna Suhodoļska,  Tekla un Maigonis Mediņi.
Aiz katra projekta un aktivitātes stāv cilvēks, kas ir uzņēmies atbildību par tā veikšanu. Un Cildināšanas balvu saņēma:
Vārkavas novadā: Viktors Lazdāns, Laura Cepurniece, Eleonora Spūle.
Aglonas novadā: Ingūna Barkeviča, Ināra Poļenkova, Marija Akermane.
Līvānu novadā: Skaidrīte Šķimele, Irēna Daņiļeviča,  Marija Vasiļevska,  Silvija Kalvīte,  Sandra Jēgermane,  Anastasija Kaktiniece.
Riebiņu novadā: Inta Usāne,  Gunita Strode,  Parfirijs Ivanovs,  Biruta Groza,  Ženija Pauniņa, Inese Šuksta.
Preiļu novadā: Anita Gāga,  Rimma Gavrilova,  Marija Zīmele,  Lidija Ceriņa,  Monika Kivleniece,  Lidija Kursīte,  Māris Miglāns.

Šie cilvēki savu darbu un brīvo laiku nesavtīgi veltījuši sabiedrības labā, realizējot apkārtējai sabiedrībai vajadzīgus projektus, organizējot jaukus un sirsnīgus pasākumus, rīkojot labdarības akcijas, tā darot savu līdzcilvēku ikdienu gaišāku, krāsaināku, darbīgāku un labestīgāku. Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja ziedot akcijai “Piepildīt sapni” un ziedojumu kastītē tika saziedoti 114 EUR, SIA “Silja” pasniedza ziedojumu 300 EUR un 12. Saeimas deputātu grupas ziedojumu 480 EUR Fondam nodeva 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Paldies visiem ziedotājiem!

Pasākums aizritēja ļoti sirsnīgā un jaukā atmosfērā un par to Fonds lielu paldies saka pasākuma vadītājai Ilgai Pokšānei un viņas palīgiem Dailes teātra aktierim Aldim Siliņam un dziedātājam Ingaram Punculim. Paldies Riebiņu novada domei par atbalstu, Riebiņu kultūras centra darbiniekiem, paldies ziedu salonam “Multiflora”,  SIA “Lilī”,  SIA “Dija P”  par skaistajiem ziediem.

Olga Bāre ir teikusi: “Par labajiem darbiem nav jāstāsta un jāraksta grāmatās, tie tāpat ir ierakstīti debesīs.”

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv