Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu dažādiem transporta darbiem

 Pamatojoties uz Aglonas novada domes 30.08.2017. noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, izskatot pašvaldības grāmatvežu iesniegtos aprēķinus par traktoru MTZ 82.1; Belarus 920.3; Belarus 892.2; Belarus 952.2; a/m Volvo 740 (katafalka) transporta darbiem, Aglonas novada dome apstiprināja  maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Pakalpojuma izcenojums

N.p.k. pakalpojuma veids mērvien. Cena bez PVN    (eiro)

21%    PVN      (eiro)

Cena ar PVN     (eiro)

1

Automašīnas Volvo 740 EH1112 izmantošana (katafalks) 1 km

0,93

0,20

1,13

2

Automašīnas Volvo 740 EH1112 izmantošana (katafalks)  dīkstāve 1 stunda

5,34

1,12

6,46

3

Transporta darbi  ar MTZ un Belarus tipa traktoriem un piekabi 1 stunda

15,98

3,35

19,33

4

Transporta darbi  ar MTZ un Belarus tipa traktoriem un piekabi-dīkstāve 1 stunda

4,25

0,89

5,14

5

Kanalizācijas sūknēšana ar MTZ un Belarus tipa traktoriem 1m³

2,98

0,63

3,61

6

Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus  novada teritorijas, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no  pakalpojumu sniegšanas vietai  ar MTZ un Belarus tipa traktoriem 1km

1,44

0,30

1,74

7

Sniega tīrīšana ar MTZ un Belarus tipa traktoriem 1 stunda

17,60

3,70

21,30

8

Maksa par braukšanu  uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas  sniega tīrīšanas darbiem  ar MTZ un Belarus tipa traktoriem 1km

1,42

0,30

1,72

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv